βασιλειος σογιακασ

Βασίλειος Σόγιακας, Καθηγητής

Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης
+30 26450 26420
+30 26450 26654