φοιτητικα θεματα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-2021 & ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου 2020-2021 ξεκινούν στις 05/10/2020. Η ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων στην υπηρεσία studentsweb του πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων από τους φοιτητές θα πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα ...

Τρόπος διδασκαλίας μαθημάτων Xειμερινού εξαμήνου Aκαδ. Έτους 2020-2021

Σας γνωρίζουμε ότι κατόπιν της από 11-09-2020 απόφασης της 1ης Προσωρινής Συνέλευσης ακαδ. έτους 2020-2021 του Τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης και της από 21-09-2020 απόφασης της 2ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου του ...

Αιτήσεις Πρακτικής Άσκησης Χειμ. Εξαμήνου 2020-2021

Οι φοιτητές που προτίθενται να κάνουν την Πρακτική τους Άσκηση κατά το Χειμερινό Εξάμηνο 2020-21 καλούνται να υποβάλουν τη σχετική αίτηση. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μέχρι 31 Οκτωβρίου ...

Ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών στην Προσωρινή Συνέλευση του Τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης να εκλέξουν τους εκπροσώπους τους στην Προσωρινή Συνέλευση του Τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις:  του άρθρου 21, παρ. 1γ του Ν. ...

Προληπτική απολύμανση των χώρων του κτιρίου του Τμήματος Π.Α.

Το Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης θα παραμείνει κλειστό την Παρασκευή 11/09/2020 από τις 14:00 και μέχρι το πέρας της ημέρας λόγω προληπτικής απολύμανσης των χώρων του κτιρίου. ...

Θέσεις Πρακτικής Άσκησης στη Μονάδα Διεθνούς Συνεργασίας, Ανάπτυξης και Επικοινωνίας του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

H Μονάδα Διεθνούς Συνεργασίας, Ανάπτυξης και Επικοινωνίας του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ) δέχεται αιτήσεις από φοιτητές και προσφάτως αποφοιτήσαντες για πρακτική άσκηση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Η χορηγία Erasmus+ ...

Ενημέρωση φοιτητών για την Εξεταστική Περίοδο Σεπτεμβρίου 2020

Στο Web Site του Τμήματος δημιουργήθηκε ενημερωτική σελίδα με όσα χρειάζεται να γνωρίζετε και τις ενέργειες που πρέπει να κάνετε για τη συμμετοχή σας στην Εξεταστική Περίοδο του Σεπτεμβρίου 2020.  ...

Εξεταστική Σεπτεμβρίου Ακ. Έτους 2019-20

Η εξέταση όλων των μαθημάτων του Τμήματος κατά την Εξεταστική Περίοδο του Σεπτεμβρίου, που ξεκινάει την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου,  θα γίνει εξ αποστάσεως και με διαδικασίες παρόμοιες με αυτές που ...