φοιτητικα θεματα

Παράταση Αναστολής Πρακτικών Ασκήσεων με φυσική παρουσία μέχρι 29 Μαρτίου 2021

Παρατείνεται η αναστολή της Πρακτικής Άσκησης με φυσική παρουσία μέχρι τη Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021, ώρα 06:00 σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 17698 που εκδόθηκε στις 20 Μαρτίου 2021 (ΦΕΚ ...

Υποβολή αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης Εαρ. Εξαμήνου 2020-21

Οι φοιτητές που προτίθενται να κάνουν την Πρακτική τους Άσκηση κατά το Εαρινό Εξάμηνο 2020-21 καλούνται να υποβάλουν τη σχετική αίτηση. Δεδομένου ότι εξακολουθεί να ισχύει η αναστολή Πρακτικών Ασκήσεων ...

Παράταση Αναστολής Πρακτικών Ασκήσεων μέχρι 22 Μαρτίου 2021

Παρατείνεται η αναστολή της Πρακτικής Άσκησης με φυσική παρουσία μέχρι τη Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021, ώρα 06:00 σύμφωνα με την . Δ1α/Γ.Π.οικ. 16320 που εκδόθηκε στις 13 Μαρτίου 2021 (ΦΕΚ ...

Παράταση Αναστολής Πρακτικών Ασκήσεων μέχρι 16 Μαρτίου 2021

Παρατείνεται η αναστολή της Πρακτικής Άσκησης με φυσική παρουσία μέχρι την Τρίτη 16 Μαρτίου 2021, ώρα 06:00 σύμφωνα με την KYA Δ1α/ΓΠ.οικ. 13805  που εκδόθηκε στις 3 Μαρτίου 2021 (ΦΕΚ ...

Αιτήσεις Παράτασης-Εξέτασης Πτυχιακής Εργασίας ΕΑΡ. Εξαμ. 2020-21

Αιτήσεις για εξέταση πτυχιακής εργασίας παράταση χρόνου εκπόνησης πτυχιακής εργασίας το εαρινό εξάμηνο 2020-2021, κατατίθενται μέσω e–mail στη Γραμματεία του Τμήματος (gramdev@ionio.gr) μέχρι και την 15η Μαρτίου 2021. Κατά την υποβολή ...

Παράταση Αναστολής Πρακτικών Ασκήσεων μέχρι 8 Μαρτίου 2021

Παρατείνεται η αναστολή της Πρακτικής Άσκησης με φυσική παρουσία μέχρι τη Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021, ώρα 06:00 σύμφωνα με την KYA Δ1α/Γ.Π.οικ. 12639 που εκδόθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2021 (ΦΕΚ ...

Παράταση Αναστολής Πρακτικών Ασκήσεων μέχρι 1 Μαρτίου 2021

Παρατείνεται η αναστολή της Πρακτικής Άσκησης με φυσική παρουσία μέχρι τη Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021, ώρα 06:00 σύμφωνα με την KYA . Δ1α/Γ.Π.οικ. 9147 που εκδόθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 2021 ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Φοιτητών της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)

Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του ν.4653/20 και ιδίως των άρθρων 8, 9 και 13 του ν. 4653/20 και την απόφαση ΣΑΠ 8/10-12-2020 του ...