παναγιωτης μανωλιτζας

Παναγιώτης Μανωλιτζάς, Επίκουρος Καθηγητής

Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Τουρισμού
+30 26450 26420
+30 26450 26654

Ο Παναγιώτης Μανωλιτζάς είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Τουρισμού (Κέρκυρα) του Ιονίου Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο στο Στρατηγικό Σχεδιασμό Επιχειρήσεων. Εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο Εργαστήριο Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης στο τομέα του Στρατηγικού Σχεδιασμού Επιχειρήσεων με χρήση τεχνικών προσομοίωσης και Πολυκριτήριας Ανάλυσης. Σπούδασε Διοικητική Επιστήμη στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στα Δημόσιο Μάνατζμεντ από το Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Έχει εργασθεί ως ερευνητής στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου του Μπαθ (University of Bath,UK) καθώς και σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα. Παράλληλα έχει διδάξει σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στα παρακάτω πανεπιστήμια: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΤΕΙ Πειραιά), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πολυτεχνείο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΤΕΙ Κρήτης), Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

Είναι αξιολογητής σε Επιστημονικά περιοδικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Έχει εκδώσει 4 βιβλία στην Αγγλική σε τομείς όπως: πολυκριτήρια ανάλυση, αξιολόγηση στρατηγικής επιχειρήσεων, λήψης αποφάσεων, ανασχεδιασμού επιχειρησιακών διαδικασιών, αξιολόγησης υπηρεσιών, αξιολόγησης υπηρεσιών υγείας, πληροφοριακών συστημάτων, αξιολόγησης ικανοποίησης χρηστών από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και διοίκησης λειτουργιών.

Επιπρόσθετα στο ερευνητικό του έργο περιλαμβάνονται 70 ερευνητικές εκθέσεις και άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται: στο στρατηγικό σχεδιασμό επιχειρήσεων, στον ανασχεδιασμό των επιχειρησιακών διαδικασιών με χρήση τεχνικών προσομοίωσης, στην αξιολόγηση των υπηρεσιών με χρήση τεχνικών πολυκριτήριας ανάλυσης, στην αξιολόγηση της ικανοποίησης των πελατών, στην πολυκριτήρια ανάλυση καθώς και με την ανάπτυξη συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων.

Το Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων που σχεδίασε έλαβε το Χρυσό Βραβείο στα Healthcare Business Awards 2017 στην κατηγορία: Ερευνητικό Έργο σε Πανεπιστήμια/ Εκπαιδευτικά Ιδρύματα/ Ερευνητικά Κέντρα. Στα Healthcare Business Awards 2019 έλαβε το Χάλκινο Βραβείο για το ερευνητικό έργο ‘Αξιολόγηση Στρατηγικής Νοσοκομειακών Οργανισμών με Χρήση Τεχνικών Προσομοίωσης και Πολυκριτήριας Ανάλυσης΄ στην κατηγορία: Ερευνητικό Έργο σε Πανεπιστήμια/ Εκπαιδευτικά Ιδρύματα/ Ερευνητικά Κέντρα.

Βιβλία

 1. Manolitzas, P., Zopounidis, C., Talias, M., Grigoroudis, E., & Matsatsinis, N. (2020). Intedisciplinary Perceptions on Operations Management and Service Evaluation. USA: IGI GLOBAL. [doi: 4018/978-1-7998-5442-5]

Επιστημονικά Περιοδικά

 1. Mylonas, N., Manolitzas, P. & Grigoroudis, E. (2020). Data on Creative Industries Ventures’ Performance Influenced by Four Networking Types: Designing Strategies for a Sample of Female Entrepreneurs with the Use of Multiple Criteria Analysis. Data, 5 (1).
 2. Lavranos, C., Manolitzas, P., Kostagiolas, P., & Grigoroudis, E. (2020). Studying Musical Creativity for managing music library services. Library Management, xx (xx). (Accepted for Publication)
 3. Manolitzas, P., Grigoroudis, E., Matsatsinis, N. & Spyridakos, A. (2019). Sim-Uta: Evaluating Reorganization Scenarios in a Healthcare Organization. International Journal of Decision Support Systems 4 (1), 72-92.
 4. Glaveli, N., Grigoroudis, E., & Manolitzas, P. (2019). Practical application of MSQ and MUSA methodology in determining critical job satisfaction factors of a summer destination luxury resort. Tourism Management, 74, 426-437.
 5. Kostagiolas, P., Lavranos, C. & Manolitzas, P. (2019). Survey data for measuring musical creativity and the impact of information. Data, 4 (2).
 6. Manolitzas, P., Kostagiolas, P., Grigoroudis, E., Intas, G. & Stergiannis, P. (2018). Data on Patients’ Satisfaction from an Emergency Department: Developing Strategies with the Multiplecriteria Satisfaction Analysis. Data in Brief, 21, 956-961.
 7. Manolitzas, P. & Stylianou, N. (2018). Modelling Waiting Times in an Emergency Department in Greece during the economic crisis. Journal of Health Management, 20 (4), 475-485.

Επιστημονικά Συνέδρια

 1. Μανωλιτζάς, Π., Παλαμάς, Σ. & Γρηγορούδης, Ε. (2020). Σχεδιασμός Στρατηγικών για τα τουριστικά καταλύματα της Περιφέρειας Κρήτης με εξόρυξη δεδομένων από το διαδίκτυο και χρήση τεχνικών πολυκριτήριας ανάλυσης. 21ο Επιστημονικό Συνέδριο Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.
 2. Manolitzas, P., Tsotsolas, N. & Theohari, N. (2019). Developing Strategies for a Health Care Organization with Data Mining and Multiple criteria Satisfaction Analysis (MUSA). 8th International Symposium & 30th National Conference on Operational Research. Patra, Greece: Technological Educational Institute of Western Greece.
 3. Barboutsi, A., Manolitzas, P. & Karathanasi, K. (2019). Evaluating the Healthcare Services in Greece: The Case of Local Health Centers. QUED 2019.
 4. Μανωλιτζάς, Π., Σπυριδάκος, Α., Γρηγορούδης, Ε., & Βρυζίδης, Ι. (2018). Εφαρμογή της μεθόδου UTA σε προβλήματα με περιορισμένο σύνολο αναφοράς: Μελέτη περίπτωσης σε νοσοκομειακό οργανισμό. 16o Ειδικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών. Αθήνα-Ελλάδα. ΑΕΙ Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα.
 5. Παπαρούπας, Κ., Μανωλιτζάς, Π., Σπυριδάκος, Α., Γρηγορούδης, Ε., & Σαλμόν, Ι. (2018). Αξιολόγηση Ικανοποίησης Πελατών από τη χρήση Ηλεκτρονικών Καταστημάτων με τη Μέθοδο MUSA. 16o Ειδικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών. Αθήνα-Ελλάδα. ΑΕΙ Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα.
 6. Γρηγορούδης, Ε., Μανωλιτζάς, Π., Σπυριδάκος, Α., Κωσταγιώλας, Π., Γιαννακόπουλος, Δ., Ξάνθος, Γ., Ζοπουνίδης, Κ., & Ματσατσίνης, Ν. (2018). Ανάπτυξη Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων με χρήση μη μονότονων χαρακτηριστικών για Διευθυντές Νοσοκομειακών Οργανισμών. 16o Ειδικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών. Αθήνα-Ελλάδα. ΑΕΙ Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα.

Κεφάλαια σε Συλλογικούς Τόμους

 1. Manolitzas, P., Grigoroudis, E., Christodoulou, J. & Matsatsinis, N. (2020). S-MEDUTA: Combining Balanced Scorecard with simulation and MCDA techniques for the evaluation of the strategic performance of an Emergency Department. Genedis 2018-Advances in Experimental Medicine and Biology,  1194, 1-22.