στεργιος παλαμας

Στέργιος Παλαμάς, Επίκουρος Καθηγητής

Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης
+30 26450 23241
+30 26450 26654