σαραντης μητροπουλος

Σαράντης Μητρόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης
+30 26450 26420
+30 26450 26654

Ο δρ. Σαράντης Μητρόπουλος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης» στο τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου (από 1/10/2018, ενώ από 1/03/2018 ήταν στην αυτή βαθμίδα στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Α.Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων).

Είναι διδάκτορας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (με Άριστα και υποτροφία του ΙΚΥ). Το διδακτορικό του αφορούσε την Ενοποιημένη Διοίκηση Κατανεμημένων Πληροφοριακών / Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων, ως Υπηρεσία Κατανεμημένης Αρχιτεκτονικής.

Κατέχει διετές Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA), με Άριστα, από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με διατριβή στη Διαμόρφωση, Συγχρονισμό και Αξιολόγηση της Στρατηγικής των Επιχειρήσεων και αυτής των Πληροφοριακών (Ψηφιακών) Συστημάτων.

Είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιο Πολυτεχνείου, με κύκλο σπουδών «Πληροφορικής και Μηχανικού Υπολογιστών».

Από το 2004 είναι κύριος επιστημονικός συνεργάτης στο τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα, στη  διδασκαλία και στην επίβλεψη εργασιών σε μεταπτυχιακό (master & Ph.D.) και προπτυχιακό επίπεδο.

Από 04/2002 μέχρι 02/2018 διετέλεσε Ειδικός Επιστήμονας Πληροφορικής στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (με απόσπαση τον τελευταίο χρόνο στην Α.Α.Δ.Ε.), το οποίο εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομικών.

Πριν την πρόσληψή του στον δημόσιο τομέα, είχε δουλέψει και συνεργαστεί με σημαντικές εταιρίες του χώρου της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, στην παροχή τεχνικού και διοικητικού μάνατζμεντ, καθώς και ως διευθυντής επιχειρηματικής ανάπτυξης σε έργα ολοκληρωμένων λύσεων στις περιοχές της διαχείρισης συστημάτων και δικτύων, των προηγμένων τηλεπικοινωνιακών – τηλεματικών υπηρεσιών, της ασφάλειας, αλλά και των Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης.

Έχει διδάξει πληροφορική τρία χρόνια στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στο τμήμα των Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, καθώς και στο Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας (ΕΛΚΕΠΑ) σε απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Έχει πλήθος δημοσιεύσεων σε διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά και  Συνέδρια, ενώ έχει διατελέσει κριτής αντιστοίχως. Επίσης, έχει διατελέσει μέλος επιστημονικών επιτροπών (Program Committees) και προεδρεύων συνεδριών (Session Chair) Επιστημονικών Συνεδρίων.

Είναι μέλος του Editorial Board του International Journal of Business and Systems Research.

Έχει 1ο βραβείο εξαιρετικής δημοσίευσης στο διεθνές περιοδικό «Information Management and Computer Security» (Emerald Publishers, 2011).

Πρόσφατα (2015) συνέγραψε πανεπιστημιακό ηλεκτρονικό βιβλίο με τίτλο: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: Εφαρμογές, Ανάπτυξη, Υποδομές», Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (http://repository.kallipos.gr/handle/11419/3969).

Ο δρ. Σ. Μητρόπουλος είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ενώ το 2005 εκλέχθηκε ως IEEE Senior Member (USA).