μηνυμα προεδρου

Σας καλωσορίζω με την ιδιότητα του προέδρου (ΦΕΚ 206/18-03-2022/Τ. Υ.Ο.Ο.Δ.) στον ιστοχώρο του Τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ιονίου Πανεπιστημίου της Σχολής Οικονομικών Επιστημών με έδρα τη Λευκάδα, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν πληροφορίες για το Τμήμα και το Προσωπικό του, τα Προγράμματα Σπουδών και τις παρεχόμενες προς τους φοιτητές υπηρεσίες.

Το Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ιονίου Πανεπιστημίου, με έδρα τη Λευκάδα ιδρύθηκε το 2018 (Ν.4559/2018) με σκοπό την έναρξη της εκπαιδευτικής του λειτουργίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Το 2020 βάσει νόμου 4653/2020, ΦΕΚ: 12/24-01-2020, Τεύχος Α’, τέθηκε σε αναστολή εκπαιδευτικής λειτουργίας.

Από την ίδρυσή του, ενσωμάτωσε και εκτελεί μέχρι και σήμερα το Πρόγραμμα Σπουδών των δύο Εισαγωγικών Κατευθύνσεων (α) Διοίκησης Επιχειρήσεων και (β) Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του πρώην Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων.

Το Τμήμα της Λευκάδας σε σύντομο χρονικό διάστημα θα δύναται να στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο.

Τα μέλη ΔΕΠ και το Διοικητικό προσωπικό του Τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω αποφάσεων συλλογικών οργάνων και σε συνεργασία με τη διοίκηση του Ιονίου Πανεπιστημίου εργάζονται προς την προοπτική βιώσιμης ακαδημαϊκής παρουσίας του Ιονίου Πανεπιστημίου στη Λευκάδα.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Βασίλειος Σόγιακας

Καθηγητής Χρηματοοικονομικής