τοποθεσια

Το Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, του Ιονίου Πανεπιστημίου βρίσκεται στην πόλη της  Λευκάδας.

Οι αίθουσες όπου διδάσκονται τα θεωρητικά μαθήματα βρίσκονται στη συμβολή των οδών Φιλοσόφων και Τζεβελέκη. Στο δεύτερο όροφο του κτηρίου υπάρχουν έξι (6) αίθουσες, όπου οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθήσουν τις διαλέξεις των μαθημάτων που πραγματοποιούνται βάσει του ωρολογίου προγράμματος. 

Τα εργαστήρια βρίσκονται στην οδό Καποδιστρίου 11. Στον δεύτερο όροφο του κτηρίου υπάρχουν πέντε (5) αίθουσες, όπου οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθήσουν τα εργαστηριακά μαθήματα που πραγματοποιούνται βάσει του ωρολογίου προγράμματος.

Έχουν ήδη δρομολογηθεί οι διαδικασίες για την μεταφορά, στα αμέσως επόμενα χρόνια, του  Τμήματος σε νέο ιδιόκτητο κτίριο που έχει παραχωρηθεί από το Δήμο Λευκάδας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (ήτοι το κτήριο του πρώην Κέντρου Νεότητας). Οι εργασίες μετασκευής του κτιρίου αναμένεται να αρχίσουν σύντομα. Στο νέο κτίριο θα μεταφερθούν οι διοικητικές υπηρεσίες, τα γραφεία των καθηγητών, τα εργαστήρια, οι αίθουσες διδασκαλίας και κάθε άλλη δραστηριότητα του Τμήματος.