αλεξανδρος κουλης

Αλέξανδρος Κούλης, Λέκτορας

Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξη
+30 26450 26420
+30 26450 26654

Ο Δρ. Αλέξανδρος Κούλης είναι Λέκτορας με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματικά με εξειδίκευση στην Στατιστική Επεξεργασία Δεδομένων και Επιχειρησιακή Έρευνα». Σπούδασε Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Πατρών και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (M.Sc) στα εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά και στο Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας (PhD) στην Χρηματοοικονομική και συγκεκριμένα στην Διαχείριση Χαρτοφυλακίου θεσμικών επενδυτών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη χρηματοοικονομική, στις επενδύσεις και στη διαχείριση κινδύνων. Είναι πιστοποιημένος Διαχειριστής Χαρτοφυλακίου με δεκαπενταετή εμπειρία στο χώρο των επενδύσεων.

Άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές (ενδεικτικά)

  1. Fassas A., Papadamou S., Koulis, A . (2020). Price Discovery in Bitcoin Futures. Research in International Business and Finance, 101116.
  2. Beneki, Ch., Koulis, A., Kyriazis, N., & Papadamou, S. (2019). Investigating Volatility Transmission and Hedging Properties between Bitcoin and Ethereum. Research in International Business and Finance, 48, 219-227.
  3. Koulis, A., Kaimakamis, G., & Beneki, C. (2018). Hedging effectiveness for international index futures markets. Economics and Business, 32(1), 149-159.
  4. Kiriakopoulos, K., & Koulis, A. (2014). Risk management of interest rate derivative portfolios: A stochastic control approach. Journal of Risk and Financial Management, 7(4), 130-149.
  5. Thanos, G. A., Vrachopoulos, M. G., Koukou, M. K., Kakouris, A. P., Koulis, A., & Thanos, A. (2012). Residence site selection in urban and rural areas in Greece: a multiple-criteria decision analysis approach. International Journal of Applied Management Science, 9, 4(1), 36-51.
  6. Koulis, A., Botsaris, C., Adam, M., & Beneki, C. (2011). An assessment of the performance of Greek mutual equity funds selectivity and market timing. Applied Mathematical Sciences, Vol. 5, 2011, no. 4, pp 159-171.
  7. Mavralexakis, T., Kiriakopoulos, K., Kaimakamis, G., & Koulis, A. (2011). A comparison of minimum risk portfolios under the credit crunch crisis. Journal of Mathematical Finance, 1(02), 34.
  8. A. Αρβανιτογεώργος , Γ. Καϊμακάμης και Α. Κούλης. (2008) “Οριζόντιες συγχωνεύσεις επιχειρήσεων σε υπόδειγμα ολιγοπωλίου Bertrand”. Μαθηματική Επιθεώρηση, Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία 69 – 54-63.