ανδρεας καναβος

Ανδρέας Καναβός, Ακαδημαϊκός Υπότροφος

Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης
+30 26450 26160
+30 26450 26654

Ο Ανδρέας Καναβός γεννήθηκε το 1984 στην Πάτρα. Το Σεπτέμβριο του 2002 εισήλθε στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, απ’ όπου έλαβε το Δίπλωμά του, το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης και το Διδακτορικό το 2008, το 2012 και το 2015 αντίστοιχα. Ο τίτλος του Διδακτορικού Διπλώματος είναι “Σημασιολογική Αναζήτηση στον Παγκόσμιο Ιστό: τεχνικές ομαδοποίησης, δεικτοδότησης και επισήμανσης” με θεματικές περιοχές μεταξύ άλλων την Εξόρυξη Δεδομένων, την Ανάκτηση Πληροφορίας καθώς και τη Διαχείριση Δεδομένων. 

Από τον Μάρτιο του 2012, είναι ερευνητής στο εργαστήριο Γραφικών, Πολυμέσων και Γεωγραφικών Συστημάτων του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής. Από τον Σεπτέμβριο του 2005 έως το 2015 έχει εργαστεί στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» σε μία ποικίλη σειρά προγραμμάτων. Έχει εργαστεί ως ερευνητής σε Ερευνητικά Προγράμματα Horizon ICT20, ΙCT4Growth και Interreg Greece-Italy. 

Είναι Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Σ.Ε.Π.) στην Θεματική Ενότητα «ΠΛΣ50: Βασικές εξειδικεύσεις σε θεωρία και λογισμικό» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Εξειδίκευσης στα Πληροφοριακά Συστήματα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και Συμβασιούχος Διδάσκων (Π.Δ. 407/80) στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Ήταν Συμβασιούχος Διδάσκων στο Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου καθώς και Εργαστηριακός Συνεργάτης στα Τμήματα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. και Διοίκησης Επιχειρήσεων του TEI Δυτικής Ελλάδας. 

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα καλύπτουν τους τομείς της Εξόρυξης Δεδομένων, της Ανάκτησης Πληροφορίας, της Διαχείρισης Μεγάλου Όγκου Δεδομένων σε Συστήματα Υπολογιστικού Νέφους, της Ανάλυσης Κοινωνικών Δικτύων, των Δομών και Βάσεων Δεδομένων και της Βιοπληροφορικής. Έχει περισσότερες από 70 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια με κρίση.