Πρακτικές Ασκήσεις

Μέτρα Ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται από τους φοιτητές που διεξάγουν Πρακτική Άσκηση με Φυσική Παρουσία

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (17/9/2021) για το πρωτόκολλο λειτουργίας των Πανεπιστημίων: 

Η διενέργεια πρακτικής άσκησης φοιτητών κάθε κύκλου σπουδών με φυσική παρουσία σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα ειδικότερα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας και τους όρους που ισχύουν ανά φορέα για τους λοιπούς εργαζομένους.

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση

 

Σύντομος Οδηγός Πρακτικής Άσκησης

Στον οδηγό υπάρχουν σημαντικές πληροφορίες που θα πρέπει να γνωρίζουν οι φοιτητές κατά τη διεξαγωγή της Πρακτικής Άσκησης σχετικά με τις προϋποθέσεις, την αμοιβή, την ασφάλιση, τη συμπλήρωση του Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης και τη διαδικασία ολοκλήρωσης της Πρακτικής Άσκησης.

Κατεβάστε τον Οδηγό 
(Ενημερώθηκε 4/5/2022 με τη νέα αμοιβή που ισχύει από 1/5/2022)

 

Φορείς που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για απασχόληση φοιτητών

Στην ακόλουθη λίστα μπορείτε να δείτε στοιχεία για φορείς που έχουν δηλώσει ενδιαφέρον για απασχόληση φοιτητών για Πρακτική Άσκηση. Εκτός από τους φορείς που έχουν δηλώσει ενδιαφέρον το τρέχον εξάμηνο πιθανό είναι να ενδιαφέρονται ακόμη και φορείς που είχαν δηλώσει ενδιαφέρον σε παλαιότερα εξάμηνα. 

Σημείωση: Το Τμήμα δε σχετίζεται με κανέναν τρόπο με οποιονδήποτε από τους φορείς που περιλαμβάνονται στην ακόλουθη λίστα. Η επιλογή φορέα για την Πρακτική Άσκηση ανήκει στον φοιτητή και η λίστα υπάρχει καθαρά για διευκόλυνση των φοιτητών που αναζητούν φορέα διεξαγωγής Πρακτικής Άσκησης. 

Δείτε τη λίστα 

Οι φοιτητές μπορούν να αναζητούν θέσεις Πρακτικής και στο σύστημα ΑΤΛΑΣ στο οποίο έχουν πρόσβαση με τους κωδικούς του φοιτητολογίου (ΟΜΗΡΟΣ) αφού κάνουν τη σχετική διαδικασία εγγραφής τους στο σύστημα. 

1

Φοιτητές που σκοπεύουν να ξεκινήσουν Πρακτική Άσκηση το Εαρινό Εξάμηνο του 2021-22 με επιδότηση ΟΑΕΔ .

1. Να διαβάσουν προσεκτικά τον Οδηγό Πρακτικής Άσκησης (βλέπε παραπάνω) ώστε να διαπιστώσουν αν πληρούν τις προϋποθέσεις (μαθήματα ειδικότητας) και να ενημερωθούν για θέματα της Πρακτικής Άσκησης όπως ο τρόπος αμοιβής και ασφάλισης μέσω ΟΑΕΔ, οι ημέρες άδειας που δικαιούνται κλπ. 

2. Εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις να προχωρήσουν στην υποβολή αίτησης Πρακτικής Άσκησης,  συμπληρώνοντας το έντυπο αίτησης και αποστέλλοντας το στο e-mail της γραμματείας του Τμήματος: gramdev@ionio.gr

3. Για το υπόλοιπο της διαδικασίας θα ενημερώνονται με e-mail όταν εκδοθεί η βεβαίωση Πρακτικής Άσκησης και τους αποσταλεί. 

4. Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν κάνει δήλωση μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου και να έχουν δηλώσει και την Πρακτική Άσκηση. 

Αιτήσεις έναρξης Πρακτικής θα γίνονται δεκτές μέχρι 15 Μαΐου 2022. 

Ενάρξεις Πρακτικών Ασκήσεων με επιδότηση ΟΑΕΔ για το Εαρινό Εξάμηνο θα είναι δυνατή μέχρι και Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022 (εφόσον έχουν υποβληθεί εγκαίρως  – δηλαδή το αργότερο μέχρι 15 Ιουνίου 2022) από τον φοιτητή και την εταιρεία τα απαραίτητα έγγραφα). 

 

2

Φοιτητές που επιθυμούν να διεξάγουν Πρακτική Άσκηση με επιδότηση ΕΣΠΑ κατά το Εαρινό Εξάμηνο 2021-22. 

Η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων έληξε στις 28 Φεβρουαρίου 2022. Πλέον είναι δυνατή η διεξαγωγή Πρακτικής μόνο με επιδότηση ΟΑΕΔ 

Ανακοινώσεις σχετικές με την Πρακτική Άσκηση

Αλλαγή μηνιαίας αμοιβής Πρακτικής Άσκησης από 1 Μαΐου 2022.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με αριθμό 38866/2022 ΦΕΚ 2030/Β/21-4-2022 το κατώτατο ημερομίσθιο από 1/5/2022 διαμορφώνεται σε 31,85€. Επομένως η μηνιαία αμοιβή της πρακτικής άσκησης των φοιτητών καθορίζεται από 1-5-2022  ως ...

Πρόσκληση για Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ Εαρινού Εξαμ. 2021-2022

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου (Πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων), στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων», προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους φοιτητές/φοιτήτριες ...

Δυνατότητα διεξαγωγής Πρακτικής Άσκησης με τηλε-εργασία

Το Τεύχος B’ 67/14.01.2022 της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ, με ισχύ από Δευτέρα 17/01/2022, στις σελ. 885 και 886 αναφέρει για την Πρακτική Άσκηση:" Η πρακτική άσκηση σε φορείς του ...

2η Πρόσκληση για Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ Χειμ. Εξαμ 2021-2022

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου (Πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων),στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων», προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους φοιτητές/φοιτήτριες των ...

Πρακτικές Ασκήσεις Χειμ. Εξαμήνου 2021-22

Καλούνται οι φοιτητές που πρόκειται να κάνουν την Πρακτική τους Άσκηση κατά το Χειμερινό Εξάμηνο 2021-22 να ενημερωθούν για τη διαδικασία έναρξης από τη σχετική σελίδα.  Η σελίδα με το ενημερωτικό ...