Πρακτικές Ασκήσεις

Μέτρα Ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται από τους φοιτητές που διεξάγουν Πρακτική Άσκηση με Φυσική Παρουσία

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (17/9/2021) για το πρωτόκολλο λειτουργίας των Πανεπιστημίων: 

Η διενέργεια πρακτικής άσκησης φοιτητών κάθε κύκλου σπουδών με φυσική παρουσία σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα ειδικότερα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας και τους όρους που ισχύουν ανά φορέα για τους λοιπούς εργαζομένους.

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση

 

Σύντομος Οδηγός Πρακτικής Άσκησης

Στον οδηγό υπάρχουν σημαντικές πληροφορίες που θα πρέπει να γνωρίζουν οι φοιτητές κατά τη διεξαγωγή της Πρακτικής Άσκησης σχετικά με τις προϋποθέσεις, την αμοιβή, την ασφάλιση, τη συμπλήρωση του Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης και τη διαδικασία ολοκλήρωσης της Πρακτικής Άσκησης.

Κατεβάστε τον Οδηγό 
(Ενημερώθηκε 4/5/2022 με τη νέα αμοιβή που ισχύει από 1/5/2022)

 

Φορείς που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για απασχόληση φοιτητών

Στην ακόλουθη λίστα μπορείτε να δείτε στοιχεία για φορείς που έχουν δηλώσει ενδιαφέρον για απασχόληση φοιτητών για Πρακτική Άσκηση. Εκτός από τους φορείς που έχουν δηλώσει ενδιαφέρον το τρέχον εξάμηνο πιθανό είναι να ενδιαφέρονται ακόμη και φορείς που είχαν δηλώσει ενδιαφέρον σε παλαιότερα εξάμηνα. 

Σημείωση: Το Τμήμα δε σχετίζεται με κανέναν τρόπο με οποιονδήποτε από τους φορείς που περιλαμβάνονται στην ακόλουθη λίστα. Η επιλογή φορέα για την Πρακτική Άσκηση ανήκει στον φοιτητή και η λίστα υπάρχει καθαρά για διευκόλυνση των φοιτητών που αναζητούν φορέα διεξαγωγής Πρακτικής Άσκησης. 

Δείτε τη λίστα 

Οι φοιτητές μπορούν να αναζητούν θέσεις Πρακτικής και στο σύστημα ΑΤΛΑΣ στο οποίο έχουν πρόσβαση με τους κωδικούς του φοιτητολογίου (ΟΜΗΡΟΣ) αφού κάνουν τη σχετική διαδικασία εγγραφής τους στο σύστημα. 

1

Φοιτητές που σκοπεύουν να ξεκινήσουν Πρακτική Άσκηση το Χειμερινό Εξάμηνο του 2022-23 με επιδότηση ΟΑΕΔ .

1. Να διαβάσουν ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ προσεκτικά τον Οδηγό Πρακτικής Άσκησης ώστε να διαπιστώσουν αν πληρούν τις προϋποθέσεις (μαθήματα ειδικότητας) και να ενημερωθούν για θέματα της Πρακτικής Άσκησης όπως ο τρόπος αμοιβής και ασφάλισης μέσω ΟΑΕΔ, οι ημέρες άδειας που δικαιούνται κλπ. 

2. Στον παραπάνω οδηγό υπάρχουν οι προϋποθέσεις για τη διενέργεια Πρακτικής Άσκησης. Πριν κάνουν αίτηση οι φοιτητές καλούνται να διαπιστώσουν αν έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα απαιτούμενα μαθήματα ειδικότητας όπως αναγράφονται στον οδηγό για κάθε εισαγωγική κατεύθυνση. Αν εκκρεμούν αποτελέσματα εξέτασης μαθημάτων ειδικότητας της εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2022 που είναι ακόμη σε εξέλιξη, περιμένετε να βγουν πρώτα τα επίσημα αποτελέσματα (στο ΔΙΑΣ) για το /τα μαθήματα που σας ενδιαφέρουν και μετά προχωρήστε σε αίτηση (εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις φυσικά). 

3. Εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις να προχωρήσουν στην υποβολή αίτησης Πρακτικής Άσκησης,  συμπληρώνοντας το έντυπο αίτησης (η ημερομηνία έναρξης δεν είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί στην αίτηση) και αποστέλλοντας το στο e-mail της γραμματείας του Τμήματος: gramdev@ionio.gr.

4. Για το υπόλοιπο της διαδικασίας θα ενημερώνονται με e-mail όταν εκδοθεί η βεβαίωση Πρακτικής Άσκησης και τους αποσταλεί. 

5. Οι φοιτητές θα πρέπει να  κάνουν δήλωση μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2022-23 (όταν βγει σχετική ανακοίνωση) και να δηλώσουν και την Πρακτική Άσκηση . 

Αιτήσεις έναρξης Πρακτικής θα γίνονται δεκτές αυστηρά μέχρι 15 Νοεμβρίου 2022. 

Η προθεσμία θα τηρηθεί αυστηρά οπότε καλούνται όλοι οι φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις και προτίθενται να ξεκινήσουν πρακτική άσκηση κατά το Χειμ.΄Εξάμηνο 2022-23 να κάνουν την αίτησή τους μέχρι την παραπάνω ημερομηνία ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ αν έχουν εξασφαλίσει εργοδότη ή όχι μέχρι αυτή την ημερομηνία. 

Έναρξη Πρακτικής Άσκησης  με επιδότηση ΟΑΕΔ για το Χειμερινό Εξάμηνο θα είναι δυνατή μέχρι και Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2022 (εφόσον έχουν υποβληθεί εγκαίρως  – δηλαδή το αργότερο μέχρι 15 Νοεμβρίου 2022 από τον φοιτητή και την εταιρεία τα απαραίτητα έγγραφα ώστε να υπάρχει χρόνος να εκδοθεί η σύμβαση και τα συνοδευτικά έγγραφα από το Τμήμα). 

 

2

Φοιτητές που επιθυμούν να διεξάγουν Πρακτική Άσκηση με επιδότηση ΕΣΠΑ κατά το Χειμερινό Εξάμηνο 2022-23 . 

Δεν υπάρχει στο Τμήμα προς το παρόν πρόγραμμα επιδοτήσεων Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ και είναι ακόμη άγνωστο εάν και πότε θα υπάρξει για το Χειμ.΄Εξάμηνο 2022-23

Ανακοινώσεις σχετικές με την Πρακτική Άσκηση