Πρακτικές Ασκήσεις

1

Οι φοιτητές που πρόκειται να ξεκινήσουν Πρακτική Άσκηση κατά το Χειμερινό Εξάμηνο 2021-22 , καλούνται να ενημερωθούν από τον Οδηγό Πρακτικής Άσκησης για τις προϋποθέσεις έναρξης , τον τρόπο αμοιβής και ασφάλισης κλπ. 

Οι φοιτητές μπορούν να κάνουν άμεσα αίτηση πρακτικής άσκησης , ωστόσο δεν πρέπει να παραλείψουν να κάνουν δήλωση Χειμερινού Εξαμήνου όταν βγει σχετική ανακοίνωση και να δηλώσουν την Πρακτική Άσκηση. Δείτε εδώ πώς να συνδεθείτε στο νέο ηλεκτρονικό φοιτητολόγιο “ΔΙΑΣ”  μέσω του οποίου θα γίνονται πλέον και οι δηλώσεις εξαμήνων. 

2

Φοιτητές που επιθυμούν να διεξάγουν Πρακτική Άσκηση με επιδότηση ΕΣΠΑ κατά το Χειμερινό  Εξάμηνο 2021-22. 

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου (Πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων),στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων», προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους φοιτητές/φοιτήτριες των Τμημάτων Τεχνολογίας & Επιστήμης Τροφίμων, Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας, Εθνομουσικολογίας, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση κατά το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2021-22, να υποβάλουν αίτηση για τη διενέργεια 6μηνης ΠΑ από 01/12/2021 έως 31/05/2022.

Κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλει στη Γραμματεία του Τμήματός του, από 20 Οκτωβρίου 2021 μέχρι 29 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 12:00, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης, τα ακόλουθα εις διπλούν και με πρωτότυπες υπογραφές:

1. Αίτηση (έντυπο Ε01)

2. Βεβαίωση Αποδοχής από το Φορέα Υποδοχής πλήρως συμπληρωμένη (έντυπο Ε03)

3. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

4. Φωτοτυπία Βεβαίωσης Απογραφής ΕΦΚΑ:

5. Φωτοτυπία πρώτων σελίδων Βιβλιαρίου Τραπέζης, όπου να διακρίνονται ευκρινώς το IBAN και
ο δικαιούχος (σε περίπτωση που είστε συνδικαιούχος θα πρέπει να είστε πρώτος δικαιούχος)

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν και σκαναρισμένα στο email
internshippstei@ionio.gr

Για οποιαδήποτε πληροφορία/διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/φοιτήτριες μπορούν να επικοινωνούν, με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου (Πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων) στο τηλέφωνο: 6973895940 (Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:30-13:30), στο email internshippstei@ionio.gr, στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης http://praktikiteiion.ionio.gr και με τη Γραμματεία του Τμήματός τους.

Χρήσιμα Αρχεία:

  1. 2η Πρόσκληση Πρακτικών Ασκήσεων ΕΣΠΑ  Χειμερινού Εξαμήνου 2021-2022
  2. Έντυπο Ε01
  3. Έντυπο Ε03
  4. Οδηγίες για το ΑΤΛΑΣ για τους φοιτητές 
  5. Οδηγίες για το ΑΤΛΑΣ για τους Φορείς Υποδοχής

 

3

Φοιτητές που σκοπεύουν να ξεκινήσουν Πρακτική Άσκηση το Χειμερινό Εξάμηνο του 2021-22 με επιδότηση ΟΑΕΔ .

Nα προχωρήσουν στην υποβολή αίτησης Πρακτικής Άσκησης,  συμπληρώνοντας το έντυπο αίτησης και αποστέλλοντας το στο e-mail της γραμματείας του Τμήματος: gramdev@ionio.gr

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 16/9/2021 – 31/10/2021. 

Ενάρξεις Πρακτικών Ασκήσεων με επιδότηση ΟΑΕΔ για το Χειμερινό Εξάμηνο θα είναι δυνατή μέχρι και Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2021 (εφόσον έχουν υποβληθεί εγκαίρως  – δηλαδή το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021) από τον φοιτητή και την εταιρεία τα απαραίτητα έγγραφα). 

Μέτρα Ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται από τους φοιτητές που διεξάγουν Πρακτική Άσκηση με Φυσική Παρουσία

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (17/9/2021) για το πρωτόκολλο λειτουργίας των Πανεπιστημίων: 

Η διενέργεια πρακτικής άσκησης φοιτητών κάθε κύκλου σπουδών με φυσική παρουσία σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα ειδικότερα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας και τους όρους που ισχύουν ανά φορέα για τους λοιπούς εργαζομένους.

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση

 

Σύντομος Οδηγός Πρακτικής Άσκησης

Στον οδηγό υπάρχουν σημαντικές πληροφορίες που θα πρέπει να γνωρίζουν οι φοιτητές κατά τη διεξαγωγή της Πρακτικής Άσκησης σχετικά με τις προϋποθέσεις, την αμοιβή, την ασφάλιση, τη συμπλήρωση του Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης και τη διαδικασία ολοκλήρωσης της Πρακτικής Άσκησης.

Κατεβάστε τον Οδηγό

 

Φορείς που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για απασχόληση φοιτητών

Στην ακόλουθη λίστα μπορείτε να δείτε στοιχεία για φορείς που έχουν δηλώσει ενδιαφέρον για απασχόληση φοιτητών για Πρακτική Άσκηση. Εκτός από τους φορείς που έχουν δηλώσει ενδιαφέρον το τρέχον εξάμηνο πιθανό είναι να ενδιαφέρονται ακόμη και φορείς που είχαν δηλώσει ενδιαφέρον σε παλαιότερα εξάμηνα. 

Σημείωση: Το Τμήμα δε σχετίζεται με κανέναν τρόπο με οποιονδήποτε από τους φορείς που περιλαμβάνονται στην ακόλουθη λίστα. Η επιλογή φορέα για την Πρακτική Άσκηση ανήκει στον φοιτητή και η λίστα υπάρχει καθαρά για διευκόλυνση των φοιτητών που αναζητούν φορέα διεξαγωγής Πρακτικής Άσκησης. 

Δείτε τη λίστα 

Οι φοιτητές μπορούν να αναζητούν θέσεις Πρακτικής και στο σύστημα ΑΤΛΑΣ στο οποίο έχουν πρόσβαση με τους κωδικούς του φοιτητολογίου (ΟΜΗΡΟΣ) αφού κάνουν τη σχετική διαδικασία εγγραφής τους στο σύστημα. 

Ανακοινώσεις σχετικές με την Πρακτική Άσκηση

Πρόσκληση για Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ Εαρινού Εξαμ. 2021-2022

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου (Πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων), στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων», προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους φοιτητές/φοιτήτριες ...

Δυνατότητα διεξαγωγής Πρακτικής Άσκησης με τηλε-εργασία

Το Τεύχος B’ 67/14.01.2022 της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ, με ισχύ από Δευτέρα 17/01/2022, στις σελ. 885 και 886 αναφέρει για την Πρακτική Άσκηση: ” Η πρακτική άσκηση σε φορείς ...

2η Πρόσκληση για Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ Χειμ. Εξαμ 2021-2022

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου (Πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων),στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων», προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους φοιτητές/φοιτήτριες των ...

Πρακτικές Ασκήσεις Χειμ. Εξαμήνου 2021-22

Καλούνται οι φοιτητές που πρόκειται να κάνουν την Πρακτική τους Άσκηση κατά το Χειμερινό Εξάμηνο 2021-22 να ενημερωθούν για τη διαδικασία έναρξης από τη σχετική σελίδα.  Η σελίδα με το ...

Ενημέρωση για έναρξη Πρακτικών Ασκήσεων ΕΑΡ. Εξαμήνου 2020-21

Πρακτικές Ασκήσεις για το Εαρινό Εξάμηνο 2020-21 μπορούν πλέον να διεξάγονται μόνο με επιδότηση ΟΑΕΔ καθώς η προθεσμία για υποβολή αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ έχει παρέλθει (από 11 Ιουνίου) ...