Εξεταστικη ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Για τη συμμετοχή μου στην Εξεταστική ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 πρέπει:

1

Να έχω κάνει δήλωση των μαθημάτων κατά το Χειμερινό και Εαρινό Εξάμηνο 2020-21 και να δοκιμάσω τη σύνδεση στο νέο φοιτητολόγιο

Τον Σεπτέμβριο εξετάζονται όλα τα μαθήματα Χειμερινών και Εαρινών Εξαμήνων, Θεωρίες και Εργαστήρια για τους φοιτητές ΟΛΩΝ των εξαμήνων. Βασική προϋπόθεση είναι τα μαθήματα που επιθυμείτε να εξεταστείτε να τα είχατε δηλώσει κατά το Χειμερινό ή Εαρινό Εξάμηνο του Ακ. Έτους 2020-21.  

Πλέον έχει τεθεί σε λειτουργία το νέο ηλεκτρονικό φοιτητολόγιο του Ιονίου Πανεπιστημίου αντικαθιστώντας το παλιό (Όμηρος). Δοκιμάστε άμεσα τη δυνατότητα σύνδεσης στο νέο φοιτητολόγιο ακολουθώντας τις οδηγίες εδώ.

2

Να κάνω δήλωση πρόθεσης συμμετοχής στα μαθήματα που προτίθεμαι να συμμετάσχω στην εξέταση. 

Η δήλωση πρόθεσης συμμετοχής θα πραγματοποιηθεί μέσω του νέου φοιτητολογίου που αντικατέστησε το “Όμηρος”: https://dias.ionio.gr .

Η περίοδος υποβολής των δηλώσεων πρόθεσης έληξε. Οι φοιτητές που για οποιονδήποτε λόγο δεν έκαναν δήλωση, μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις σε συνεννόηση με τους εξεταστές των μαθημάτων στα οποία θα εξεταστούν.

Δείτε εδώ οδηγίες για το πώς θα κάνετε δήλωση πρόθεσης συμμετοχής αφού πρώτα έχετε μπει στο φοιτητολόγιο https://dias.ionio.gr

Για την πρόσβαση στο νέο φοιτητολόγιο Δείτε σχετική ανακοίνωση

Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος σύνδεσης σας στο σύστημα μπορείτε να απευθύνεστε στο student_webportal@ionio.gr .

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη μπερδεύετε τη Δήλωση Πρόθεσης Συμμετοχής με τη Δήλωση Μαθημάτων του Χειμερινού και Εαρινού Εξαμήνου στον Όμηρο. Η Δήλωση Πρόθεσης Συμμετοχής γίνεται για να έχουμε μια εκτίμηση του αριθμού των φοιτητών που θα συμμετέχουν στην εξ αποστάσεως εξέταση κάθε μαθήματος και να προγραμματίσουμε καλύτερα τις εξετάσεις. Μέσω αυτής επίσης δηλώνετε ότι συμφωνείτε με τους όρους της εξ αποστάσεως εξέτασης. Τέλος, η δήλωση πρόθεσης συμμετοχής σε εξέταση μαθήματος, σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τη δήλωση του μαθήματος στο Χειμερινό ή το Εαρινό Εξάμηνο , χωρίς την οποία δε μπορείτε να εξεταστείτε (βλέπε το 1 παραπάνω). 

3

Να έχω ελέγξει ότι έχω πρόσβαση στο e-class  και να έχω κάνει εγγραφή στο e-class κάθε μαθήματος που θα εξεταστώ. Λίστα με όλα τα e-classes των μαθημάτων και τους εξεταστές.

 • Πρόσβαση στο e-class (https://opencourses.ionio.gr) μπορείτε να έχετε είτε με το νέο κωδικό του Ιονίου Πανεπιστημίου, είτε με τον παλιό του ΤΕΙ (πατώντας στην επιλογή “σύνδεση μέσω sso.teiion.gr”)
 • Να ενημερώνομαι από το e-class του μαθήματος για τις λεπτομέρειες διεξαγωγής εξέτασης που έχει αναρτήσει ο διδάσκων εκάστοτε μαθήματος (μέθοδος εξέτασης, ώρα εξέτασης, κ.λ.π.)

4

Κατά την εξέταση να έχω στην κατοχή μου και έτοιμα προς επίδειξη τα απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησής μου, όπως είναι η ακαδημαϊκή ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο που πιστοποιεί την ταυτότητά μου (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης)

5

Να έχω αδιάλειπτη σύνδεση στο Διαδίκτυο την ημέρα και ώρα της εξέτασης. Προτιμήστε ενσύρματη σύνδεση αντί για Wi – Fi όταν αυτό είναι δυνατό. 

6

Να διαθέτω τον κατάλληλο εξοπλισμό: ιδανικά σταθερό ή φορητό Η/Υ , διαφορετικά tablet, smartphone με κάμερα, ηχεία/ακουστικά, μικρόφωνο και να έχω ελέγξει ότι λειτουργούν σωστά και είναι έτοιμα προς χρήση.

7

Να ενημερώνομαι καθημερινά από το Web Site του Τμήματος rd.ionio.gr για τις τρέχουσες εξελίξεις σχετικά με την εξεταστική περίοδο και τυχόν ενέργειες που απαιτούνται εκ μέρους μου.

Πρόγραμμα Εξετάσεων ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Τελευταία Ενημέρωση του Προγράμματος: Τρίτη 24  Αυγούστου 2021

Παρατηρήσεις: 

 1. Είναι το αναλυτικό πρόγραμμα εξετάσεων όπου φαίνονται οι ημέρες και οι ώρες εξέτασης κάθε μαθήματος.
 2. Αν κάποιο μάθημα εμφανίζεται σε περισσότερες από μια μέρες/ώρες αυτό σημαίνει ότι ο εξεταστής έχει μοιράσει την εξέταση σε περισσότερες από μια μέρες/ώρες. 
 3. Λεπτομέρειες για την κατανομή των εξεταζόμενων φοιτητών στις ημέρες/ώρες εξέτασης αλλά και τη διαδικασία εξέτασης κάθε μαθήματος θα ανακοινώνονται από κάθε εξεταστή στο e-class του μαθήματος
 4. Σε όλα τα μαθήματα αναγράφεται η εισαγωγική κατεύθυνση (ΔΕ, ΔΤΕ, ΕΠΔΟ), το εξάμηνο και ο εξεταστής. Θεωρίες και Εργαστήρια συνεξετάζονται εκτός και αν επισημαίνεται διαφορετικά στο πρόγραμμα.

 Διεύθυνση e-class Μαθημάτων

Τελευταία Ενημέρωση: 4 Σεπτεμβρίου 2021 

Παρατηρήσεις: 

 1. Στο αρχείο περιέχονται τα μαθήματα που εξετάζει κάθε εξεταστής και η διεύθυνση URL του e-class του μαθήματος από το οποίο οι φοιτητές θα ενημερώνονται αναλυτικά για τη διαδικασία εξέτασης 
 2. Αν πατώντας το link του αρχείου για το e-class δε σας μεταφέρει σε αυτό, αλλά ο browser σας πηγαίνει στο χαρτοφυλάκιό σας, αναζητήστε μόνοι σας το e-class. Για να δείτε σε ποιο τμήμα πρέπει να το αναζητήσετε κοιτάξτε την κατάληξη του συνδέσμου:
  1. DE-DE = Διοίκηση Επιχειρήσεων/Διοίκηση Επιχειρήσεων
  2. DE-DTE = Διοίκηση Επιχεριήσεων/Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
  3. DE-EPDO = ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δήλωση Πρόθεσης Εξέτασης 

Θα δημοσιευτούν σύντομα οδηγίες.