Εξεταστικη Χειμ. Εξαμήνου 2020-21

Για τη συμμετοχή μου στην Εξεταστική ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 πρέπει:

1

Να έχω κάνει δήλωση των μαθημάτων στο omiros.teiion.gr για το Χειμερινό  Εξάμηνο 2020-21 και για τη Διπλή Εξεταστική (εφόσον δικαιούμαι)

  • Κατά την εξεταστική Περίοδο του Χειμερινού Εξαμήνου εξετάζονται όλα τα μαθήματα (Θεωρίες και Εργαστήρια) Χειμερινών Εξαμήνων (Α, Γ, Ε και Ζ) για όλους τους φοιτητές. Επιπλέον ΜΟΝΟ για τους φοιτητές από 9ο εξάμηνο και πάνω που δικαιούνται διπλή εξεταστική, εξετάζονται Θεωρίες και Εργαστήρια των Εαρινών Εξαμήνων (Β, Δ και ΣΤ). Βασική προϋπόθεση είναι τα μαθήματα που επιθυμείτε να εξεταστείτε να τα είχατε δηλώσει κατά το Χειμερινό  Εξάμηνο του Ακ. Έτους 202-21. Για να εξεταστείτε επίσης σε μαθήματα διπλής εξεταστικής πρέπει να είχατε κάνει αντίστοιχη δήλωση διπλής εξεταστικής. Από την εφαρμογή φοιτητολογίου “Όμηρος” μπορείτε να επιβεβαιώσετε αν έχετε κάνει δήλωση των μαθημάτων που σας ενδιαφέρουν. 

2

Να κάνω δήλωση πρόθεσης συμμετοχής στα μαθήματα που προτίθεμαι να συμμετάσχω στην εξέταση μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 

Τη δήλωση πρόθεσης συμμετοχής μπορείτε να την κάνετε εδώ: https://exams.ionio.gr/

Στην αρχική σελίδα επιλέξτε:   Έχω λογαριασμό στο GUNET (SSO – CAS πρώην ΤΕΙ) και βάλτε τον κωδικό του Ομήρου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη μπερδεύετε τη Δήλωση Πρόθεσης Συμμετοχής με τη Δήλωση Μαθημάτων. Η Δήλωση Πρόθεσης Συμμετοχής γίνεται για να έχουμε μια εκτίμηση του αριθμού των φοιτητών που θα συμμετέχουν στην εξ αποστάσεως εξέταση κάθε μαθήματος και να προγραμματίσουμε καλύτερα τις εξετάσεις. Μέσω αυτής επίσης δηλώνετε επίσης ότι συμφωνείτε με τους όρους της εξ αποστάσεως εξέτασης.

3

Να έχω ελέγξει ότι έχω πρόσβαση στο e-class  και να έχω κάνει εγγραφή στο e-class κάθε μαθήματος που θα εξεταστώ. Η λίστα με όλα τα e-classes των εξεταστών υπάρχει στο αρχείο του προγράμματος εξετάσεων.

  • Να ενημερώνομαι από το e-class του μαθήματος για τις λεπτομέρειες διεξαγωγής εξέτασης που έχει αναρτήσει ο διδάσκων εκάστοτε μαθήματος (μέθοδος εξέτασης, ώρα εξέτασης, κ.λ.π.)
  • Να έχω υποβάλλει μέχρι και την προηγούμενη εξεταστική περίοδο την σχετική αίτηση και δικαιολογητικό στη Γραμματεία σε περίπτωση που δικαιούμαι προφορική εξέταση εξαιτίας ιατρικών λόγων

4

Κατά την εξέταση να έχω στην κατοχή μου και έτοιμα προς επίδειξη τα απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησής μου, όπως είναι η ακαδημαϊκή ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο που πιστοποιεί την ταυτότητά μου (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης)

5

Να έχω αδιάλειπτη σύνδεση στο Διαδίκτυο την ημέρα και ώρα της εξέτασης. Προτιμήστε ενσύρματη σύνδεση αντί για Wi – Fi όταν αυτό είναι δυνατό. 

6

Να διαθέτω τον κατάλληλο εξοπλισμό: ιδανικά σταθερό ή φορητό Η/Υ , διαφορετικά tablet, smartphone με κάμερα, ηχεία/ακουστικά, μικρόφωνο και να έχω ελέγξει ότι λειτουργούν σωστά και είναι έτοιμα προς χρήση.

7

Να ενημερώνομαι καθημερινά από το Web Site του Τμήματος rd.ionio.gr για τις τρέχουσες εξελίξεις σχετικά με την εξεταστική περίοδο και τυχόν ενέργειες που απαιτούνται εκ μέρους μου. Να ελέγχω το πρόγραμμα εξετάσεων για τυχόν αλλαγές. 

Πρόγραμμα Εξετάσεων Χειμ. Εξαμήνου 2020-21

Τελευταία Ενημέρωση του Προγράμματος: Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021

Παρατηρήσεις: 

  1. Είναι το αναλυτικό πρόγραμμα εξετάσεων όπου φαίνονται οι ημέρες και οι ώρες εξέτασης κάθε μαθήματος.
  2. Στο αρχείο περιέχονται και τα e-classes των μαθημάτων
  3. Αν κάποιο μάθημα εμφανίζεται σε περισσότερες από μια μέρες/ώρες αυτό σημαίνει ότι ο εξεταστής έχει μοιράσει την εξέταση σε περισσότερες από μια μέρες/ώρες. 
  4. Λεπτομέρειες για την κατανομή των εξεταζόμενων φοιτητών στις ημέρες/ώρες εξέτασης αλλά και τη διαδικασία εξέτασης κάθε μαθήματος θα ανακοινώνονται από κάθε εξεταστή στο e-class του μαθήματος
  5. Σε όλα τα μαθήματα αναγράφεται η εισαγωγική κατεύθυνση (ΔΕ, ΔΤΕ, ΕΠΔΟ), το εξάμηνο, ο εξεταστής και το είδος μαθήματος (Θ=Θεωρία, Ε=Εργαστήριο). Αν δεν αναγράφεται Θεωρία ή Εργαστήριο είναι συνεξέταση και των δύο

Δήλωση Πρόθεσης Εξέτασης 

Η δήλωση πρόθεσης συμμετοχής μπορείτε να την κάνετε εδώ: https://exams.ionio.gr/

Στην αρχική σελίδα επιλέξτε:   Έχω λογαριασμό στο GUNET (SSO – CAS πρώην ΤΕΙ) και βάλτε τον κωδικό του Ομήρου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη μπερδεύετε τη Δήλωση Πρόθεσης Συμμετοχής με τη Δήλωση Μαθημάτων. Η Δήλωση Πρόθεσης Συμμετοχής γίνεται για να έχουμε μια εκτίμηση του αριθμού των φοιτητών που θα συμμετέχουν στην εξ αποστάσεως εξέταση κάθε μαθήματος και να προγραμματίσουμε καλύτερα τις εξετάσεις. Μέσω αυτής επίσης δηλώνετε επίσης ότι συμφωνείτε με τους όρους της εξ αποστάσεως εξέτασης.