Εξεταστικη ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Για τη συμμετοχή μου στην Εξεταστική ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 πρέπει:

1

Να έχω κάνει δήλωση των μαθημάτων στο omiros.teiion.gr κατά το Χειμερινό και Εαρινό Εξάμηνο 2019-20

 • Τον Σεπτέμβριο εξετάζονται όλα τα μαθήματα Χειμερινών και Εαρινών Εξαμήνων, Θεωρίες και Εργαστήρια για τους φοιτητές ΟΛΩΝ των εξαμήνων. Βασική προϋπόθεση είναι τα μαθήματα που επιθυμείτε να εξεταστείτε να τα είχατε δηλώσει κατά το Χειμερινό ή Εαρινό Εξάμηνο του Ακ. Έτους 2019-20. Από την εφαρμογή φοιτητολογίου “Όμηρος” μπορείτε να επιβεβαιώσετε αν είχατε κάνει δήλωση των μαθημάτων που σας ενδιαφέρουν. 

2

Να κάνω δήλωση πρόθεσης συμμετοχής στα μαθήματα που προτίθεμαι να συμμετάσχω στην εξέταση μέχρι την ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. 

Όσοι για κάποιο λόγο δεν πρόλαβαν να κάνουν δήλωση πρόθεσης συμμετοχής, μπορούν να εξεταστούν αρκεί φυσικά να έχουν δηλωμένο το μάθημα στον Όμηρο. Κατά την εξέταση θα τους ζητηθεί από τον εξεταστή να συμπληρώσουν μια δήλωση συμμετοχής στην εξέταση. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη μπερδεύετε τη Δήλωση Πρόθεσης Συμμετοχής με τη Δήλωση Μαθημάτων του Χειμερινού και Εαρινού Εξαμήνου στον Όμηρο. Η Δήλωση Πρόθεσης Συμμετοχής γίνεται για να έχουμε μια εκτίμηση του αριθμού των φοιτητών που θα συμμετέχουν στην εξ αποστάσεως εξέταση κάθε μαθήματος και να προγραμματίσουμε καλύτερα τις εξετάσεις. Μέσω αυτής επίσης δηλώνετε ότι συμφωνείτε με τους όρους της εξ αποστάσεως εξέτασης. Δηλώσεις μαθημάτων στον Όμηρο για το Χειμερινό εξάμηνο θα γίνουν αργότερα όπως κάθε χρόνο μετά την εξεταστική του Σεπτεμβρίου και θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση στο Web Site του Τμήματος. 

3

Να έχω ελέγξει ότι έχω πρόσβαση στο e-class  και να έχω κάνει εγγραφή στο e-class κάθε μαθήματος που θα εξεταστώ. Λίστα με όλα τα e-classes των μαθημάτων και τους εξεταστές.

 • Να ενημερώνομαι από το e-class του μαθήματος για τις λεπτομέρειες διεξαγωγής εξέτασης που έχει αναρτήσει ο διδάσκων εκάστοτε μαθήματος (μέθοδος εξέτασης, ώρα εξέτασης, κ.λ.π.)
 • Να έχω υποβάλλει μέχρι και την προηγούμενη εξεταστική περίοδο την σχετική αίτηση και δικαιολογητικό στη Γραμματεία σε περίπτωση που δικαιούμαι προφορική εξέταση εξαιτίας ιατρικών λόγων

4

Κατά την εξέταση να έχω στην κατοχή μου και έτοιμα προς επίδειξη τα απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησής μου, όπως είναι η ακαδημαϊκή ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο που πιστοποιεί την ταυτότητά μου (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης)

5

Να έχω αδιάλειπτη σύνδεση στο Διαδίκτυο την ημέρα και ώρα της εξέτασης. Προτιμήστε ενσύρματη σύνδεση αντί για Wi – Fi όταν αυτό είναι δυνατό. 

6

Να διαθέτω τον κατάλληλο εξοπλισμό: ιδανικά σταθερό ή φορητό Η/Υ , διαφορετικά tablet, smartphone με κάμερα, ηχεία/ακουστικά, μικρόφωνο και να έχω ελέγξει ότι λειτουργούν σωστά και είναι έτοιμα προς χρήση.

7

Να ενημερώνομαι καθημερινά από το Web Site του Τμήματος rd.ionio.gr για τις τρέχουσες εξελίξεις σχετικά με την εξεταστική περίοδο και τυχόν ενέργειες που απαιτούνται εκ μέρους μου.

Πρόγραμμα Εξετάσεων ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 20

Τελευταία Ενημέρωση του Προγράμματος: Πέμπτη 17  Σεπτεμβρίου 2020 

Παρατηρήσεις: 

 1. Είναι το αναλυτικό πρόγραμμα εξετάσεων όπου φαίνονται οι ημέρες και οι ώρες εξέτασης κάθε μαθήματος.
 2. Αν κάποιο μάθημα εμφανίζεται σε περισσότερες από μια μέρες/ώρες αυτό σημαίνει ότι ο εξεταστής έχει μοιράσει την εξέταση σε περισσότερες από μια μέρες/ώρες. 
 3. Λεπτομέρειες για την κατανομή των εξεταζόμενων φοιτητών στις ημέρες/ώρες εξέτασης αλλά και τη διαδικασία εξέτασης κάθε μαθήματος θα ανακοινώνονται από κάθε εξεταστή στο e-class του μαθήματος
 4. Σε όλα τα μαθήματα αναγράφεται η εισαγωγική κατεύθυνση (ΔΕ, ΔΤΕ, ΕΠΔΟ), το εξάμηνο, ο εξεταστής και το είδος μαθήματος (Θ=Θεωρία, Ε=Εργαστήριο)

Εξεταζόμενα Μαθήματα – Μέθοδος Εξέτασης – Διεύθυνση e-class Μαθημάτων

Τελευταία Ενημέρωση: Δευτέρα 24 Αυγούστου 2020 

Παρατηρήσεις: 

 1. Στο αρχείο περιέχονται τα μαθήματα που εξετάζει κάθε εξεταστής, η μέθοδος εξέτασης και η διεύθυνση URL του e-class του μαθήματος από το οποίο οι φοιτητές θα ενημερώνονται αναλυτικά για τη διαδικασία εξέτασης 
 2. Αν πατώντας το link του αρχείου για το e-class δε σας μεταφέρει σε αυτό, αλλά ο browser σας πηγαίνει στο χαρτοφυλάκιό σας, αναζητήστε μόνοι σας το e-class. Για να δείτε σε ποιο τμήμα πρέπει να το αναζητήσετε κοιτάξτε την κατάληξη του συνδέσμου:
  1. DE-DE = Διοίκηση Επιχειρήσεων/Διοίκηση Επιχειρήσεων
  2. DE-DTE = Διοίκηση Επιχεριήσεων/Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
  3. DE-EPDO = ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δήλωση Πρόθεσης Εξέτασης 

Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων πρόθεσης είναι η Κυριακή 30 Αυγούστου

Όσοι για κάποιο λόγο δεν πρόλαβαν να κάνουν δήλωση πρόθεσης συμμετοχής, μπορούν να εξεταστούν αρκεί φυσικά να έχουν δηλωμένο το μάθημα στον Όμηρο. Κατά την εξέταση θα τους ζητηθεί από τον εξεταστή να συμπληρώσουν μια δήλωση συμμετοχής στην εξέταση.