Εξεταστικη Εαρινου Εξαμηνου 2019-20

Για τη συμμετοχή μου στην Εξεταστική του Εαρινού Εξαμήνου 2019-20 πρέπει:

1

Να έχω κάνει δήλωση μαθημάτων στο omiros.teiion.gr

 • Για τα μαθήματα εξαμήνων Β, Δ, ΣΤ οι δηλώσεις είχαν γίνει τον Μάρτιο 2020.
 • Για τα μαθήματα εξαμήνων Α, Γ, Ε, Ζ εξετάζονται μόνο φοιτητές 9ου εξαμήνου και πάνω (διπλή εξεταστική) και εφόσον το μάθημα είχε δηλωθεί στο παρελθόν και δεν το περάσατε (δείτε εδώ).

2

Να έχω επιβεβαιώσει ότι έχω πρόσβαση στην ηλεκτρονική μου καρτέλα στο omiros.teiion.gr και ότι υπάρχει καταχωρημένο το e-mail που χρησιμοποιώ

 • Εάν δεν υπάρχει καταχωρημένο e-mail ή δεν είναι αυτό που χρησιμοποιείτε, πρέπει να ενημερώσετε τη γραμματεία μέχρι 08/06/2020 (δείτε εδώ πώς). 

3

Να έχω ελέγξει ότι έχω πρόσβαση στο e-class  και να έχω κάνει εγγραφή στο e-class κάθε μαθήματος που θα εξεταστώ (λίστα με όλα τα e-classes των μαθημάτων και τους εξεταστές).

 • Να ενημερώνομαι από το e-class του μαθήματος για τις λεπτομέρειες διεξαγωγής εξέτασης που έχει αναρτήσει ο διδάσκων εκάστοτε μαθήματος (μέθοδος εξέτασης, ώρα εξέτασης, κ.λ.π.)
 • Να έχω υποβάλλει μέχρι και την προηγούμενη εξεταστική περίοδο την σχετική αίτηση και δικαιολογητικό στη Γραμματεία σε περίπτωση που δικαιούμαι προφορική εξέταση εξαιτίας ιατρικών λόγων

4

Κατά την εξέταση να έχω στην κατοχή μου και έτοιμα προς επίδειξη τα απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησής μου, όπως είναι η ακαδημαϊκή ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο που πιστοποιεί την ταυτότητά μου (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης)

5

Να έχω αδιάλειπτη σύνδεση στο Διαδίκτυο την ημέρα και ώρα της εξέτασης. Προτιμήστε ενσύρματη σύνδεση αντί για Wi – Fi όταν αυτό είναι δυνατό. 

6

Να διαθέτω τον κατάλληλο εξοπλισμό: ιδανικά σταθερό ή φορητό Η/Υ , διαφορετικά tablet, smartphone με κάμερα, ηχεία/ακουστικά, μικρόφωνο και να έχω ελέγξει ότι λειτουργούν σωστά και είναι έτοιμα προς χρήση.

7

Εφόσον για οποιοδήποτε λόγο δεν έκανε δήλωση πρόθεσης συμμετοχής σε εξέταση μαθήματος μέχρι την Παρασκευή 12 Ιουνίου όπως είχε ανακοινωθεί, να κάνει τη δήλωση κατά την εξέταση του μαθήματος σύμφωνα με τις οδηγίες που θα του δωθούν από τον εξεταστή. 

Δείτε περισσότερα εδώ

8

Να ενημερώνομαι καθημερινά από το Web Site του Τμήματος rd.ionio.gr για τις τρέχουσες εξελίξεις σχετικά με την εξεταστική περίοδο και τυχόν ενέργειες που απαιτούνται εκ μέρους μου.

Πρόγραμμα Εξεταστικής Εαρινού Εξαμήνου 2019-20

Τελευταία Ενημέρωση του Προγράμματος: Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020 (ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

Παρατηρήσεις: 

 1. Είναι το αναλυτικό πρόγραμμα εξετάσεων όπου φαίνονται οι ημέρες και οι ώρες εξέτασης κάθε μαθήματος.
 2. Αν κάποιο μάθημα εμφανίζεται σε περισσότερες από μια μέρες/ώρες αυτό σημαίνει ότι ο εξεταστής έχει μοιράσει την εξέταση σε περισσότερες από μια μέρες/ώρες. 
 3. Λεπτομέρειες για την κατανομή των εξεταζόμενων φοιτητών στις ημέρες/ώρες εξέτασης αλλά και τη διαδικασία εξέτασης κάθε μαθήματος θα ανακοινώνονται από κάθε εξεταστή στο e-class του μαθήματος
 4. Στα μαθήματα Χειμερινών Εξαμήνων (Α, Γ, Ε, Ζ) εξετάζονται μόνο φοιτητές που δικαιούνται διπλή εξεταστική (9ο εξάμηνο και άνω) και έχουν φυσικά δηλώσει το μάθημα στη δήλωση διπλής εξεταστικής.
 5. Σε όλα τα μαθήματα αναγράφεται η εισαγωγική κατεύθυνση (ΔΕ, ΔΤΕ, ΕΠΔΟ), το εξάμηνο, ο εξεταστής και το είδος μαθήματος (Θ=Θεωρία, Ε=Εργαστήριο)

Εξεταζόμενα Μαθήματα – Μέθοδος Εξέτασης – Διεύθυνση e-class Μαθημάτων

Τελευταία Ενημέρωση του Αρχείου: Κυριακή 7 Ιουνίου 2020

Παρατηρήσεις: 

 1. Στο αρχείο περιέχονται τα μαθήματα που εξετάζει κάθε εξεταστής, η μέθοδος εξέτασης και η διεύθυνση URL του e-class του μαθήματος από το οποίο οι φοιτητές θα ενημερώνονται αναλυτικά για τη διαδικασία εξέτασης 
 2. Αν πατώντας το link του αρχείου για το e-class δε σας μεταφέρει σε αυτό, αλλά ο browser σας πηγαίνει στο χαρτοφυλάκιό σας, αναζητήστε μόνοι σας το e-class. Για να δείτε σε ποιο τμήμα πρέπει να το αναζητήσετε κοιτάξτε την κατάληξη του συνδέσμου:
  1. DE-DE = Διοίκηση Επιχειρήσεων/Διοίκηση Επιχειρήσεων
  2. DE-DTE = Διοίκηση Επιχεριήσεων/Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
  3. DE-EPDO = ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δήλωση Πρόθεσης Εξέτασης 

Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων πρόθεσης εξέτασης εξέπνευσε την Παρασκευή 12 Ιουνίου. 

Όσοι φοιτητές για οποιοδήποτε λόγο ΔΕΝ υπέβαλαν εμπρόθεσμα δήλωση πρόθεσης εξέτασης ή υπέβαλαν αλλά αντιμετώπισαν πρόβλημα (π.χ. λήψης επιβεβαίωσης ή εύρεσης μαθήματος στο σύστημα), θα παρουσιαστούν να εξεταστούν στα μαθήματα σύμφωνα με το πρόγραμμα κάθε εξέτασης και θα υποβάλουν τότε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τη σχετική δήλωση (λήψη του αρχείου), σύμφωνα με τις οδηγίες του εξεταστή. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ για τα ανωτέρω είναι το μάθημα να έχει δηλωθεί στον «Όμηρο».