εκτακτο εκπαιδευτικο προσωπικο

Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Ανδρέας Καναβός

Ακαδημαϊκός Υπότροφος

Κωνσταντίνος Παξιμάδης

Ακαδημαϊκός Υπότροφος

Κωνσταντίνα Ραγάζου

Ακαδημαϊκή Υπότροφος

Ευάγγελος Ρασβάνης

Ακαδημαϊκός Υπότροφος

Μιχάλης Σιώζης

Ακαδημαϊκός Υπότροφος

Παναγιώτα Τσίντζα

Ακαδημαϊκή Υπότροφος

Βησσαρίων Φερεντίνος

Ακαδημαϊκός Υπότροφος