εκτακτο εκπαιδευτικο προσωπικο

Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Δημήτριος Καφετζόπουλος

Ακαδημαϊκός Υπότροφος

Αποστολία Παγγέ

Ακαδημαϊκή Υπότροφος

Μιχάλης Σιώζης

Ακαδημαϊκός Υπότροφος

Παναγιώτα Τσίντζα

Ακαδημαϊκή Υπότροφος

Βησσαριών Φερεντίνος

Ακαδημαϊκός Υπότροφος

Βασίλειος Χασάνης

Ακαδημαϊκός Υπότροφος