Ανακοινώσεις Διδασκόντων

Ανακοίνωση κου Σιώζη για Αναπλήρωση Μαθήματος

Την Τρίτη 21/1/2020 και ώρα 09:00 – 13:00 θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση στο μάθημα Οικονομική του ...

Ανακοίνωση κου Χασάνη για την εξέταση του Εργαστηρίου του μαθήματος Τ.Π.Ε. στον Τουρισμό

Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ...

Ανακοίνωση κου Μητρόπουλου για Αναπλήρωση Μαθήματος

Την Παρασκευή 17/01/20, 1μμ- 5μμ θα πραγματοποιηθεί συμπληρωματικό μάθημα στην «Τεχνολογία Λογισμικού». ...

Αναβολή Μαθημάτων κου Σιώζη

Λόγω έκτακτου κωλύματος του διδάσκοντα αναβάλλεται η διδασκαλία των μαθημάτων του την Τρίτη 14 Ιανουαρίου ...

Ανακοίνωση του κου Αρτίκη για την ύλη του μαθήματος: Μικροοικονομική (Β’ Εξαμήνου)

Κεφάλαιο 1  Βασικές έννοιες της οικονομικής επιστήμης Κεφάλαιο 2   Οικονομικές ανάγκες και οικονομικά αγαθά Κεφάλαιο ...

Ανακοίνωση του κου Αρτίκη για την ημερομηνία Εξέτασης του Εργαστηρίου : Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Η εξέταση του εργαστηρίου για το μάθημα ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ θα πραγματοποιηθεί την ΤΡΙΤΗ 21/01/2020, ...

Ανακοίνωση κου Σιώζη για Αναβολή Μαθήματος

Το μάθημα της Παρασκευής 10/1/2020 δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω ασθένειας του διδάσκοντα.  Λευκάδα, 10/1/2020 Ο ...

Ανακοίνωση κου Μητρόπουλου για Αναβολή Μαθημάτων

Αναβάλλεται, λόγω κωλύματος του διδάσκοντος, η διδασκαλία των μαθημάτων του κου Μητρόπουλου την Πέμπτη 9/1/2020 ...