Ανακοινώσεις Διδασκόντων

Ανακοίνωση κας Παγγέ για αναβολή μαθήματος

Το μάθημα ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΘΕΩΡΙΑ + ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) δε θα πραγματοποιηθεί στις 16/10/2019, για λόγους ...

Ανακοίνωση της κας Παγγέ για το μάθημα “Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα”

Το εργαστήριο του μαθήματος «Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα» θα γίνεται στο εξής κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ στις 15:00 ...

Ανακοίνωση κας Αστάρα για αναβολή μαθημάτων

ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  ΕΡΕΥΝΑΣ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΣΤΙΣ 10/10/2019 ΚΑΙ ΣΤΙΣ 11/10/2019 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΕΙΔΙΚΕΣ ...

Ανακοίνωση κου Μητρόπουλου για αναβολή μαθημάτων

Αναβάλλονται, λόγω κωλύματος του διδάσκοντος, οι διαλέξεις: Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων 13:00 -17:00 της 10/10/19 ...

Ανακοίνωση κας Μπενέκη για τα μαθήματα που διδάσκει

Οι φοιτητές που έχουν επιλέξει ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (Θ+Ε), ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Θ) και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ...

Ανακοίνωση κου Κούλη για το μάθημα Οργάνωση Συνεδρίων και Εκδηλώσεων (ΔΤΕ)

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του μαθήματος Οργάνωση Συνεδρίων & Εκδηλώσεων (Δ.Τ.Ε.) να προσέλθουν την Τετάρτη 09/10/2019 ...

Ανακοίνωση κου Μανωλιτζά για τα μαθήματα 2-3 Οκτωβρίου

Τα μαθήματα: Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων (θ), Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική, Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων, Οργάνωση και ...

Ανακοίνωση κου Αρτίκη για τα μαθήματα 1-2 Οκτωβρίου

Τα μαθήματα : Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΘΕΩΡΙΑ + ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) Τουριστικό Μάρκετινγκ (ΘΕΩΡΙΑ) Διαχείριση Επιχειρηματικού Κινδύνου ...