μελη δεπ

Μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης

Σαράντης Μητρόπουλος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Χριστίνα Μπαμπάτσου

Επίκουρη Καθηγήτρια

Στέργιος Παλαμάς

Επίκουρος Καθηγητής

Όλγα-Ελένη Αστάρα

Λέκτορας Εφαρμογών

Μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Τουρισμού που διδάσκουν στο Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης

Χριστίνα Μπενέκη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Κωνσταντίνος Αρτίκης

Επίκουρος Καθηγητής

Παναγιώτης Μανωλιτζάς

Επίκουρος Καθηγητής