μελη δεπ

Μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης

Βασίλειος Σόγιακας

Καθηγητής

Χρηματοοικονομική

Σαράντης Μητρόπουλος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

Χριστίνα Μπαμπάτσου

Επίκουρη Καθηγήτρια

Βιώσιμη Ανάπτυξη και Αποδοτικότητα των Μονάδων Λήψης Αποφάσεων

Στέργιος Παλαμάς

Επίκουρος Καθηγητής

Γραφικά Υπολογιστών

Όλγα-Ελένη Αστάρα

Επίκουρη Καθηγήτρια

Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κοινωνικοοικονομικές Διαστάσεις των Επιχειρήσεων

Αλέξανδρος Κούλης

Λέκτορας

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου θεσμικών επενδυτών και εναλλακτικές επενδύσεις

Γεώργιος Στύλιος (*)

Λέκτορας Εφαρμογών

(*) Σε αναστολή εκπαιδευτικών καθηκόντων ως εν ενεργεία βουλευτής, σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ. 13185/05-08-2019 έγγραφο της Βουλής των Ελλήνων.