μελη δεπ

Μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης

Βασίλειος Σόγιακας

Καθηγητής

Χρηματοοικονομική

Σαράντης Μητρόπουλος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

Χριστίνα Μπαμπάτσου

Επίκουρη Καθηγήτρια

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη με έμφαση στη Χρηματοοικονομική Αποδοτικότητα των Επιχειρήσεων

Στέργιος Παλαμάς

Επίκουρος Καθηγητής

Γραφικά Υπολογιστών

Όλγα-Ελένη Αστάρα

Λέκτορας Εφαρμογών

Θεσμοί και Πρακτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης

Αλέξανδρος Κούλης

Λέκτορας

Μαθηματικά με εξειδίκευση στην Στατιστική Επεξεργασία Δεδομένων και Επιχειρησιακή Έρευνα

Γεώργιος Στύλιος (*)

Λέκτορας Εφαρμογών

(*) Σε αναστολή εκπαιδευτικών καθηκόντων ως εν ενεργεία βουλευτής, σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ. 13185/05-08-2019 έγγραφο της Βουλής των Ελλήνων.