μελη δεπ

Μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης

Σαράντης Μητρόπουλος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Χριστίνα Μπαμπάτσου

Επίκουρη Καθηγήτρια

Στέργιος Παλαμάς

Επίκουρος Καθηγητής

Όλγα-Ελένη Αστάρα

Λέκτορας Εφαρμογών

Αλέξανδρος Κούλης

Λέκτορας Εφαρμογών

Μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Τουρισμού που διδάσκουν στο Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης

Χριστίνα Μπενέκη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Κωνσταντίνος Αρτίκης

Επίκουρος Καθηγητής

Παναγιώτης Μανωλιτζάς

Επίκουρος Καθηγητής