χριστινα μπαμπατσου

Χριστίνα Μπαμπάτσου, Επίκουρη Καθηγήτρια

Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης
+30 26450 26420
+30 26450 26654

Η Δρ. Χριστίνα Μπαμπάτσου κατέχει θέση Επίκουρης Καθηγήτριας με γνωστικό αντικείμενο «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη με έμφαση στη Χρηματοοικονομική Αποδοτικότητα των Επιχειρήσεων» (ΦΕΚ 1091/τ. Γ΄/28.9.2018) στο Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ιονίου Πανεπιστημίου. Επιπλέον είναι ερευνήτρια στο Εργαστήριο Επιχειρησιακών Ερευνών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Σπούδασε στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου και είναι κάτοχος διετούς Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (M.Sc) στην Οικονομική Επιστήμη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Το διδακτορικό της, στον τομέα των Οικονομικών του Περιβάλλοντος, το έλαβε από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Διαθέτει πιστοποίηση στα θεματικά αντικείμενα «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» και «Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)» από την Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης (ΜΕΑΕ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ).

Έχει επαγγελματική εμπειρία ως Διοικητικός/Οικονομικός υπάλληλος σε δυο φορείς και συγκεκριμένα στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. όπου εργάστηκε στη Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών του Κεντρικού Τομέα Αθηνών για το χρονικό διάστημα από 01.11.2016 έως 28.02.2017 (ΦΕΚ λύσης σύμβασης ΙΔΑΧ: 521/τ.Γ΄/08.06.2017 λόγω αποδοχής διορισμού στο Α.Σ.Ε.Π.) και στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π) όπου εργάστηκε για το χρονικό διάστημα από 01.03.2017 έως 27.9.2018 (ΦΕΚ διορισμού: 136/τ.Γ΄/15.2.2017 και ΦΕΚ διαπίστωσης αυτοδίκαιης παραίτησης: 1148/τ.Γ΄/10.10.2018).

Πριν τη πρόσληψή της στο δημόσιο τομέα, εργάστηκε ως έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό στο πρώην Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, στο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας (πρώην Λάρισας), στη  Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΣΕΔΕΣ – Θεσσαλονίκη) και στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη» του Δ.Π.Θ. Επιπλέον δίδαξε για δυο ακαδημαϊκά έτη, ως Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

Bampatsou C. and Halkos G. (2019), “Economic growth, efficiency and environmental elasticity for the G7 countries”Energy Policy, Vol. 130, pp. 355-360. Ενεργός Σύνδεσμος: https://doi.org/10.1016/j.enpol.2019.04.017 
 
Halkos G.and Bampatsou C. (2019), “Economic growth and environmental degradation: a conditional nonparametric frontier analysis”, Environmental Economics and Policy Studies, Vol. 21 (2), pp. 325-347. Ενεργός Σύνδεσμος: https://doi.org/10.1007/s10018-018-0232-y  
 
Bampatsou C. Halkos G. (2018), “Dynamics of productivity taking into consideration the impact of energy consumption and environmental degradation”, Energy Policy, Vol. 120, pp. 276-283. Ενεργός Σύνδεσμος: https://doi.org/10.1016/j.enpol.2018.05.039

Bampatsou C. Halkos G., Kaika D., Zervas E. (2018), “Impact of Technical and Efficiency Changes on Productivity”, International Journal of Global Environmental Issues, Vol. 17, Nos. 2/3, pp. 144-162; Ενεργός Σύνδεσμος: http://dx.doi.org/10.1504/IJGENVI.2018.10012363

Zervas E., Politis D. and Bampatsou C. (2017), “Air pollution and birth-related characteristics” European Respiratory Journal 50(suppl 61) https://doi.org/10.1183/1393003.congress-2017.PA2649

Bampatsou C., Halkos G., Dimou A. (2017), “Determining Economic Productivity under Environmental and Resource Pressures: An Empirical Application”, Journal of Economic Structures, 6:12, Ενεργός Σύνδεσμος: https://doi.org/10.1186/s40008-017-0071-1

Bampatsou C. and Halkos G. (2017), “Energy and CO2 emissions as the determinants of countries’ productivity with different levels of economic development”, Int. J. Global Energy Issues, Vol. 40 (5), pp. 277-293; Ενεργός Σύνδεσμοςhttps://doi.org/10.1504/IJGEI.2017.086840

Papoulis D., Kaika D., Bampatsou C., Zervas E. (2015), “Public perception of climate change in a period of economic crisis”, Climate, Vol. 3 (3), pp. 715-726; doi:10.3390/cli3030715. Ενεργός Σύνδεσμος: http://www.mdpi.com/2225-1154/3/3/715/pdf

Bampatsou C., Hadjiconstantinou G., Astara O. H. (2013), “The possibilities for sustainability in the energy sector of the economic systems when the law of entropy makes its appearance”, Archives of Economic History, Vol. XXV, No 2, pp. 61-78 (JEL Listed). Ενεργός Σύνδεσμοςhttp://www.archivesofeconomichistory.com/webdata/magaz/090114105540_VolumeXXV_No2_2013.pdf

Bampatsou C., Papadopoulos S., Zervas E., (2013), “Technical Efficiency of Economic Systems of EU-15 Countries based on Energy Consumption”, Energy Policy, Vol. 55, pp. 426-434. Ενεργός Σύνδεσμος: https://doi.org/10.1016/j.enpol.2012.12.021

Bampatsou C., Zervas E., (2011), “Critique of the Regulatory Limitations of Exhaust CO2 Emissions from Passenger Cars in European Union”, Energy Policy, Vol. 39 Issue 12, pp. 7794-7802. Ενεργός Σύνδεσμος:  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421511007130

Bampatsou C., Hadjiconstantinou G., (2009), “The use of the DEA method for simultaneous analysis of the interrelationships among economic growth, environmental pollution and energy consumption”, International Journal of Economic Sciences and Applied Research, Vol.2, Issue 2, 65-86. Ενεργός Σύνδεσμος: http://ijbesar.teiemt.gr/docs/volume2_issue2/dea.pdf