ολγα-ελενη ασταρα

Όλγα-Ελένη Αστάρα, Λέκτορας Εφαρμογών

Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης
+30 26450 26420
+30 26450 26654