ολγα-ελενη ασταρα

Όλγα-Ελένη Αστάρα, Λέκτρορας Εφαρμογών

Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης
+30 26450 26420
+30 26450 26654

Όλγα Ελένη Αστάρα , Καθηγήτρια Εφαρμογών με εξειδίκευση: «Θεσμοί και  Πρακτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης»

Διδάκτωρ στο τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου με θέμα Διδακτορικής Διατριβής: «Βιώσιμη Ανάπτυξη, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη & Αποδοτικότητα των Επιχειρήσεων. Διερεύνηση των Εισηγμένων Επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο Αθηνών».

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (M.Sc.) στη «Βιώσιμη Ανάπτυξη – Τοπική Ανάπτυξη», Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα.

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις:

Astara O.–H., Beneki C., Mitoula R., Kallantonis P., (2016), “Corporate Social Responsibility and Financial Performance within the Business Sector in Greece”, Proceedings of the International Conference on Strategic Innovative Marketing, in press.

Astara O.–H., Mitoula R., Theodoropoulou, H., (2015) “Corporate Social Responsibility: A marketing tool and/or a factor for the promotion of sustainable development for companies? An empirical examination of listed companies in the Athens Stock Exchange” Journal of Strategic Innovative Marketing, Volume 2, Issue 1

Astara O.–H., (2014), “Culture as the fourth pillar of sustainable development”, Sustainable Development Culture Traditions Journal, Volume 1a, 2a, 2014, p.p. 93-102.

Bampatsou C., Hadjiconstantinou G., Astara O.-E., (2013), “The possibilities for sustainability in the energy sector of the economic systems when the law of entropy makes its appearance”, Archives of Economic History (Under Publication)

Mitoula, R., & Astara, O.-E., (2012),«The contribution of Corporate Social Responsibility to the development of local communities”, Journal of Regional & Socio-Economic Issues, Volume 2, Issue 1, p.p.65-78,

Mitoula,R., Astara, O.-E., & Apostolopoulos C., (2008)«The Contribution of Tram to the Sustainable Development of Athens”, The Journal of Management Sciences & Regional Development (MSRD), Issue 6 (12), pages 55-70.

Theodoropoulou, H., Mitoula R., Astara O.-E., & Kaldis P., (2008), «Applied Issues of Agritourism Cooperation and Sustainable Endogenous Development»,American Journal of Applied Sciences Issue 5 (11), p.p. 1588-1594