Μήνας: Σεπτέμβριος 2021

Απόφαση της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου σχετικά με το πλαίσιο της δια ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας, τον χρόνο έναρξης των μαθημάτων και την υπ’ αριθμ. 119847/ΓΔ6 Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 η διδασκαλία στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών α’ κύκλου πραγματοποιείται αποκλειστικά διά ζώσης, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 119847/ΓΔ6 (ΦΕΚ 4406/24-09-2021, τ. Β’) Κοινή Υπουργική Απόφαση και υπό την απαρέγκλιτη τήρηση των κατωτέρω: Φοιτητές και διδακτικό προσωπικό εισέρχονται στους…

Μετάθεση ημερομηνίας έναρξης μαθημάτων τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021

Με απόφαση της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος (27/09/2021) και προκειμένου να υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος προετοιμασίας για την έναρξη των δια ζώσης μαθημάτων με τους όρους ασφάλειας της υπ. αριθμ. 11984/ΓΔ6 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4406Β/24-09-2021) “Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά…

ΚΥΑ για τη δια ζώσης λειτουργία των Α.Ε.Ι. και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Άρθρο 1 – Λειτουργία των Α.Ε.Ι. Tα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) λειτουργούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 σύμφωνα με τα μέτρα αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 που ορίζονται στην παρούσα απόφαση και τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτές επικαιροποιούνται και εξειδικεύονται με…

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΟΥΝ ΣΕ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟ – ΛΕΥΚΑΔΑ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 – 2022

Καλούνται οι φοιτητές του Ιδρύματος που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση για σίτιση και έχουν πληγεί από τις πρόσφατες πυρκαγιές (Φ.Ε.Κ. 143/13-08-2021), όπως υποβάλλουν ως πρόσθετο δικαιολογητικό τη σχετική «Βεβαίωση Πυρόπληκτου» από την οικεία Δημοτική Αρχή, στη Γραμματεία του Τμήματός τους, αυτοπροσώπως ή μέσω e-mail. Από το Τμήμα της Φοιτητικής Μέριμναςτου Ιονίου…

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2021-22

Ανακοινώνεται το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου 2021 – 2022. (Τελευταία Ενημέρωση 13/12/2021) Η διδασκαλία των μαθημάτων ξεκινάει, στις 11 Οκτωβρίου 2021.  Τα μαθήματα θα διεξάγονται αποκλειστικά δια ζώσης με τήρηση των μέτρων ασφαλείας που έχουν ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και της σχετικής απόφασης της Συγκλήτου…

Πρακτικές Ασκήσεις Χειμ. Εξαμήνου 2021-22

Καλούνται οι φοιτητές που πρόκειται να κάνουν την Πρακτική τους Άσκηση κατά το Χειμερινό Εξάμηνο 2021-22 να ενημερωθούν για τη διαδικασία έναρξης από τη σχετική σελίδα.  Η σελίδα με το ενημερωτικό υλικό θα είναι διαθέσιμη και μέσω της επιλογής Προπτυχιακές Σπουδές -> Πρώην Τμήμα Δ.Ε. -> Πρακτική Άσκηση. 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΟΥΝ ΣΕ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ – ΖΑΚΥΝΘΟ – ΛΕΥΚΑΔΑ, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021 – 2022

Ενημερώνουμε τους φοιτητές (από 2ο μέχρι και 7ο έτος σπουδών) των Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου με έδρα σε Κεφαλλονιά, Ζάκυνθο και Λευκάδα, ότι παρατείνονται οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων για δωρεάν σίτιση, από τη Δευτέρα 13-09-2021 έως και την Παρασκευή 17/09/2021. Δείτε τη σχετική ανακοίνωση