Μήνας: Μάρτιος 2021

ΔΗΛΩΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-2021

Ενημερώνουμε ότι για τη δήλωση εκπόνησης θέματος πτυχιακής εργασίας το εαρινό εξάμηνο 2020-2021 ισχύουν τα ακόλουθα: Οι φοιτητές επικοινωνούν με e-mail με τον εκπαιδευτικό του οποίου το θέμα τους ενδιαφέρει (τα e-mails των εκπαιδευτικών υπάρχουν στη λίστα θεμάτων)  και κατόπιν, αφού συμφωνηθεί η ανάληψη της πτυχιακής εργασίας, συμπληρώνεται από κοινού…

Παράταση Αναστολής Πρακτικών Ασκήσεων με φυσική παρουσία μέχρι 5 Απριλίου 2021

Παρατείνεται η αναστολή της Πρακτικής Άσκησης με φυσική παρουσία μέχρι τη Δευτέρα 5 Απριλίου 2021, ώρα 06:00 σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΙα/Γ.Π.οικ. 18877/2021 που εκδόθηκε στις 27 Μαρτίου 2021 (ΦΕΚ 1194/Β/27-3-2021). Η αναστολή αφορά φοιτητές που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση δια ζώσης . Οι φοιτητές που πραγματοποιούν την ΠΑ…

Παράταση Αναστολής Πρακτικών Ασκήσεων με φυσική παρουσία μέχρι 29 Μαρτίου 2021

Παρατείνεται η αναστολή της Πρακτικής Άσκησης με φυσική παρουσία μέχρι τη Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021, ώρα 06:00 σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 17698 που εκδόθηκε στις 20 Μαρτίου 2021 (ΦΕΚ 1076/Β/20-03-2021). Η αναστολή αφορά φοιτητές που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση δια ζώσης . Οι φοιτητές που πραγματοποιούν την ΠΑ…

Υποβολή αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης Εαρ. Εξαμήνου 2020-21

Οι φοιτητές που προτίθενται να κάνουν την Πρακτική τους Άσκηση κατά το Εαρινό Εξάμηνο 2020-21 καλούνται να υποβάλουν τη σχετική αίτηση. Δεδομένου ότι εξακολουθεί να ισχύει η αναστολή Πρακτικών Ασκήσεων με φυσική παρουσία φοιτητών στις εγκαταστάσεις του εργοδότη, προς το παρόν αιτήσεις να υποβάλλουν ΜΟΝΟ οι φοιτητές που έχουν εξασφαλίσει…

Παράταση Αναστολής Πρακτικών Ασκήσεων μέχρι 22 Μαρτίου 2021

Παρατείνεται η αναστολή της Πρακτικής Άσκησης με φυσική παρουσία μέχρι τη Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021, ώρα 06:00 σύμφωνα με την . Δ1α/Γ.Π.οικ. 16320 που εκδόθηκε στις 13 Μαρτίου 2021 (ΦΕΚ 996/Β/13-03-2021). Η αναστολή αφορά φοιτητές που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση δια ζώσης . Οι φοιτητές που πραγματοποιούν την ΠΑ…

Παράταση Αναστολής Πρακτικών Ασκήσεων μέχρι 16 Μαρτίου 2021

Παρατείνεται η αναστολή της Πρακτικής Άσκησης με φυσική παρουσία μέχρι την Τρίτη 16 Μαρτίου 2021, ώρα 06:00 σύμφωνα με την KYA Δ1α/ΓΠ.οικ. 13805  που εκδόθηκε στις 3 Μαρτίου 2021 (ΦΕΚ 843/Β/03-03-2021). Η αναστολή αφορά φοιτητές που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση δια ζώσης . Οι φοιτητές που πραγματοποιούν την ΠΑ…

Αιτήσεις Παράτασης-Εξέτασης Πτυχιακής Εργασίας ΕΑΡ. Εξαμ. 2020-21

Αιτήσεις για εξέταση πτυχιακής εργασίας παράταση χρόνου εκπόνησης πτυχιακής εργασίας το εαρινό εξάμηνο 2020-2021, κατατίθενται μέσω e–mail στη Γραμματεία του Τμήματος (gramdev@ionio.gr) μέχρι και την 15η Μαρτίου 2021. Κατά την υποβολή πτυχιακής εργασίας προς εξέταση να κατατίθεται μαζί με την αίτηση για παράδοση πτυχιακής εργασίας και η εισηγητική έκθεση του επιβλέποντα…