Μήνας: Σεπτέμβριος 2020

Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους (ΚΥΑ 115744/Ζ1) και Διευκρινίσεις

Κοινή Υπουργική Απόφαση με αρ. 115744/Ζ1 (ΦΕΚ 3707/04.09.2020, τ.Β’) «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους» [Λήψη Αρχείου] Διευκρινιστική εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την εφαρμογή της ανωτέρω ΚΥΑ.[Λήψη Αρχείου]

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-2021 & ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου 2020-2021 ξεκινούν στις 05/10/2020. Η ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων στην υπηρεσία studentsweb του πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων από τους φοιτητές θα πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα 01/10/2020 – 18/10/2020 (παράλληλα με τις πρώτες εβδομάδες των μαθημάτων). Σημειώνεται ότι οι φοιτητές θα παρακολουθούν τα μαθήματα που προτίθενται…

Τρόπος διδασκαλίας μαθημάτων Xειμερινού εξαμήνου Aκαδ. Έτους 2020-2021

Σας γνωρίζουμε ότι κατόπιν της από 11-09-2020 απόφασης της 1ης Προσωρινής Συνέλευσης ακαδ. έτους 2020-2021 του Τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης και της από 21-09-2020 απόφασης της 2ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου, η διδασκαλία της πλειονότητας των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου (θεωρητικά – εργαστηριακά) θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως μέσω διαδικτυακής…

Αιτήσεις Πρακτικής Άσκησης Χειμ. Εξαμήνου 2020-2021

Οι φοιτητές που προτίθενται να κάνουν την Πρακτική τους Άσκηση κατά το Χειμερινό Εξάμηνο 2020-21 καλούνται να υποβάλουν τη σχετική αίτηση. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μέχρι 31 Οκτωβρίου 2020 (ακόμη και αν δεν έχετε εξασφαλίσει ακόμη εργοδότη πρέπει να κάνετε την αίτηση μέχρι τότε). Η έναρξη της Πρακτικής…

Ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών στην Προσωρινή Συνέλευση του Τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης να εκλέξουν τους εκπροσώπους τους στην Προσωρινή Συνέλευση του Τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις:  του άρθρου 21, παρ. 1γ του Ν. 4485/2017 (Α΄ 114) και της υπ’ αριθμ. Β. Προτ. 191014/Ζ1/7-11-2017 Απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ΦΕΚ 3969/Β΄/13-11-2017, με…

Θέσεις Πρακτικής Άσκησης στη Μονάδα Διεθνούς Συνεργασίας, Ανάπτυξης και Επικοινωνίας του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

H Μονάδα Διεθνούς Συνεργασίας, Ανάπτυξης και Επικοινωνίας του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ) δέχεται αιτήσεις από φοιτητές και προσφάτως αποφοιτήσαντες για πρακτική άσκηση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Η χορηγία Erasmus+ καταβάλλεται από το Πανεπιστήμιο προέλευσης του κάθε ενδιαφερόμενου. Διαβάστε περισσότερα