Μήνας: Ιούλιος 2020

Ψήφισμα των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος σχετικά με την από 28/07/2020 Απόφαση της Συγκλήτου του Ι.Π. για ανακατανομή προκηρυχθέντων θέσεων Δ.Ε.Π. του Τμήματος σε άλλα Τμήματα του Ιδρύματος.

  ΨΗΦΙΣΜΑ Λευκάδα, 31.07.2020 Η απόφαση της 28-07-2020/23ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου αναφορικά με την ανακατανομή προκηρυχθέντων θέσεων ΔΕΠ του Τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης σε άλλα Τμήματα του Ιδρύματος, θεωρούμε ότι θεμελιώνει αρνητικές προοπτικές αναφορικά με το μέλλον του Τμήματος. Η ανωτέρω απόφαση, η οποία κατά πλειοψηφία στερεί από…

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 – 2021

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Ιονίου Πανεπιστημίου, ότι για το ακαδ. Έτος 2020 – 2021 οι αιτήσεις για σίτιση θα υποβληθούν από 21 Ιουλίου 2020 έως και 14 Σεπτεμβρίου 2020. Παρακαλούνται οι φοιτητές να συμπληρώσουν όλα τα πεδία της αίτησης με ιδιαίτερη προσοχή καθώς η ακρίβεια και η ορθότητα των στοιχείων…

Μεταφορά εξέτασης μαθημάτων της κας Τσίντζα

Λόγω τεχνικού προβλήματος που προέκυψε την ημέρα της εξέτασης και έθεσε εκτός λειτουργίας για κάποιες ώρες απαραίτητες κεντρικές υποδομές του Ιονίου Πανεπιστημίου, μεταφέρεται η εξέταση των ακόλουθων μαθημάτων με εξετάστρια την κα Τσίντζα:  Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις: Κυριακή 5/7/2020  και ώρα 10:00 π.μ. Χρηματοοικονομική Λογιστική (για τις δύο εισ. κατευθύνσεις ΔΕ…