Μήνας: Μάιος 2020

Επανέναρξη Πρακτικών Ασκήσεων

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ 1699Β/5-5-2020 , Άρθρο 3, Παράγραφος 2:   “Οι φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου Α.Ε.Ι., από 11.5.2020 και εξής, δύνανται να διεξάγουν πρακτική άσκηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρόγραμμα σπουδών τους, εφόσον οι φορείς στους οποίους διεξάγεται η πρακτική άσκηση δεν τελούν σε…

Ανακοίνωση κας Τσίντζα για αναπλήρωση μαθημάτων

Ανακοινώνεται στους φοιτητές ότι θα πραγματοποιηθούν αναπληρώσεις μαθημάτων ως εξής: Διεθνείς οικονομικές σχέσεις Πέμπτη 7/5, 14/5, 21/5 και ώρα 17:00-21:00 Στατιστική επιχειρήσεων Πέμπτη 7/5, 14/5, 21/5 και ώρα 15:00-17:00 Ανάλυση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων Παρασκευή 8/5, 15/5, 22/5, 29/5 και ώρα 17:00-21:00 Οικονομικά Μαθηματικά Παρασκευή 8/5, 15/5, 22/5, 29/5 και ώρα 15:00-17:00

Ανακοίνωση κας Μπενέκη για αναπλήρωση μαθήματος “ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ”

Θα πραγματοποιηθεί επιπρόσθετη διδασκαλία μέσω Zoom του μαθήματος ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ με ασκήσεις στο Excel ως εφαρμογή της θεωρίας την Τρίτη 5.5.2020 και ώρα 13:00-17:00. Χριστίνα Μπενέκη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Πρόσκληση σε Διάλεξη του Δρ. Λίβερη Παναγιώτη, με θέμα: «Οι άνθρωποι πίσω από τις αγορές μια human resources προσέγγιση στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου»

Την Τρίτη 19/05 Μαΐου στις 13:00 π.μ. ο Δρ. Λίβερης Δ. Παναγιώτης Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας που υπάγεται στην Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, θα πραγματοποιήσει εισήγηση με τίτλο: “Οι άνθρωποι πίσω από τις αγορές μια human resources προσέγγιση στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου” Σύντομο βιογραφικό…

Ανακοίνωση κας Μπαμπάτσου για αναπλήρωση μαθημάτων

Η αναπλήρωση των μαθημάτων «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας» και «Οργάνωση και Διοίκηση Επισιτιστικών Μονάδων Ι (Θ & Ε)» που δεν πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 11.3.2020, λόγω της προσωρινής απαγόρευσης της εκπαιδευτικής λειτουργίας των Α.Ε.Ι. στο πλαίσιο των μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού, θα αναπληρωθούν την Παρασκευή 15.5.2020. Οι ώρες διδασκαλίας των online μαθημάτων έχουν ως ακολούθως: Οργάνωση…