Μήνας: Σεπτέμβριος 2019

Ανακοίνωση κου Μανωλιτζά για τα μαθήματα 2-3 Οκτωβρίου

Τα μαθήματα: Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων (θ), Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική, Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων, Οργάνωση και Διοίκηση Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών δεν θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 2/10 και την Πέμπτη 3/10 λόγω διοικητικών υποχρεώσεων του διδάσκοντα στο Τμήμα Τουρισμού στην Κέρκυρα. Θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση για την αναπλήρωση των μαθημάτων.  …

Ανακοίνωση κου Αρτίκη για τα μαθήματα 1-2 Οκτωβρίου

Τα μαθήματα : Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΘΕΩΡΙΑ + ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) Τουριστικό Μάρκετινγκ (ΘΕΩΡΙΑ) Διαχείριση Επιχειρηματικού Κινδύνου (ΘΕΩΡΙΑ) Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις (ΘΕΩΡΙΑ) την Τρίτη 1/10/2019 & Τετάρτη 2/10/2019 δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω διοικητικών υποχρεώσεων του διδάσκοντα στο τμήμα Τουρισμού στην Κέρκυρα. Θα ακολουθήσει ανακοίνωση σχετικά με την ημερομηνία αναπλήρωσης των μαθημάτων.…

Ανακοίνωση κας Μπενέκη για το μάθημα ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Το μάθημα ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ την Τρίτη 1 Οκτωβρίου δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω μετάβασης της διδάσκουσας στο Τμήμα Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου με έδρα την Κέρκυρα για το καλωσόρισμα των πρωτοετών. Η αναπλήρωση θα γίνει την Δευτέρα 7 Οκτωβρίου και ώρα 18:00-21:00 στην αίθουσα Α1. Χριστίνα Μπενέκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Ένταξη των φοιτητών του πρώην Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων σε Τμήμα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του πρώην Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του π. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων ότι η Σύγκλητος του Ιονίου Πανεπιστημίου λαμβάνοντας υπόψη τις παρ. 1 και 6 του άρθρου 13 του Ν.4559/2018 (ΦΕΚ 142/τ.Α`,03-08-2018) καθώς και τις αιτήσεις των φοιτητών, εντάσσει τους φοιτητές σε Τμήμα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, ήτοι στο…

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2019-20

Ανακοινώνεται το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2019-20 για το Πρόγραμμα Σπουδών του πρώην Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.  Με απόφαση της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης και δεδομένου ότι το Τμήμα δεν δέχθηκε εισακτέους κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2019-20, τα μαθήματα του Α’ εξαμήνου δε θα προσφερθούν για διδασκαλία κατά…

Αιτήσεις Πρακτικής Άσκησης Χειμ. Εξαμήνου 2019-20

Οι φοιτητές που προτίθενται να κάνουν την Πρακτική τους Άσκηση κατά το Χειμερινό Εξάμηνο 2019-20 καλούνται να υποβάλουν τη σχετική αίτηση. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μέχρι 31 Οκτωβρίου 2019 (ακόμη και αν δεν έχετε εξασφαλίσει ακόμη εργοδότη πρέπει να κάνετε την αίτηση μέχρι τότε).  Έντυπο Αίτησης  Αφού κάνετε…

Φοιτητές που θα λάβουν μέρος στην ορκωμοσία της 25ης Σεπτ. 2019

Στην τελετή ορκωμοσίας στις 25/09/2019 θα λάβουν μέρος οι φοιτητές, οι οποίοι έχουν καταθέσει σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος έως και την 31η Ιουλίου 2019 και για τους οποίους συνακόλουθα έχει ολοκληρωθεί ο σχετικός έλεγχος και έχουν λάβει Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών. Οι σχετικοί Αριθμοί Μητρώου περιλαμβάνονται στον επισυναπτόμενο πίνακα…

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ π. Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου  και ώρα 12:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Λευκάδας θα πραγματοποιηθεί Ορκωμοσία Αποφοίτων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του πρώην Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων. Στην τελετή ορκωμοσίας στις 25/09/2019 θα λάβουν μέρος οι φοιτητές, οι οποίοι έχουν καταθέσει σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος έως…

Έναρξη – Δήλωση Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2019-2020

Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου 2019-2020 ξεκινούν 01/10/2019. Η ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων στην υπηρεσία studentsweb του πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων από τους φοιτητές θα πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα 23/09/2019 – 07/10/2019  παράλληλα με την πρώτη εβδομάδα των μαθημάτων. Σημειώνεται ότι οι φοιτητές θα παρακολουθούν τα μαθήματα που προτίθενται να…

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Σίτισης Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020

Ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι η υποβολή αιτήσεων σίτισης παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή  20/09/2019. Παρακαλούμε για την υποβολή αιτήσεων αυστηρώς μέχρι και την 20η Σεπτεμβρίου 2019. Δε θα δοθεί άλλη παράταση πέραν της ημερομηνίας αυτής. Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται από τον ίδιο το φοιτητή ή με ταχυδρομική αποστολή (βάσει…