Μήνας: Αύγουστος 2019

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2019-2020

Ανακοινώθηκε το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020. Περιλαμβάνει τις περιόδους διδασκαλίας, εξετάσεων και διακοπών καθώς και τις επίσημες και τοπικές αργίες.  Το ακαδημαϊκό ημερολόγιο μπορείτε να το βλέπετε μέσω της σχετικής επιλογής του παρόντος Web Site: Προπτυχιακές Σπουδές -> Ακαδημαϊκό Πρόγραμμα