Blog

Προκήρυξη για θέση Ακαδημαϊκού Υπότροφου με γνωστικό αντικείμενο “Χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και Διοίκηση Επιχειρήσεων”.

Το Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ιονίου Πανεπιστημίου ενδιαφέρεται για την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση (ανάλογα με τον αριθμό των μαθημάτων, των εργαστηρίων, των ωρών διδασκαλίας και το ερευνητικό έργο που θα παρέχει ο προσλαμβανόμενος), Ακαδημαϊκών Υποτρόφων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρ. 29 του Ν. 4009/2011 όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 4. του άρθρ.19 του Ν. 4452/2017 και ισχύει μέχρι σήμερα, επιστημόνων αναγνωρισμένου κύρους, είτε κατόχων διδακτορικού διπλώματος, είτε υποψήφιους διδάκτορες, είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, για τη διεξαγωγή διδακτικού, κλινικού και ερευνητικού έργου, που θα καθορίζεται και θα εξειδικεύεται αναλυτικά με τη σύμβαση πρόσληψης.


Ο Ακαδημαϊκός Υπότροφος που θα επιλεγεί πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες του κάτωθι γνωστικού αντικειμένου στο Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης, για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021:


Α. «Χρηματοοικονομικοί Οργανισμοί και Διοίκηση Επιχειρήσεων»


To αντικείμενο απασχόλησης του Ακαδημαϊκού Υπότροφου που θα επιλεγεί (διδακτικό, κλινικό και ερευνητικό), θα καθοριστεί με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα και τις εν γένει ανάγκες του Τμήματος.

Ως πλήρης απασχόληση θεωρείται το σύνολο των σαράντα (40) , εκ των οποίων κατ’ ελάχιστο έξι (6) και μέγιστο δεκαέξι (16) διδακτικό θεωρητικό και εργαστηριακό έργο και το υπόλοιπο ερευνητικό.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα προβλεπόμενα προσόντα και επιθυμούν να συνεργαστούν με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή μέχρι και την 15/12/2020, στη Γραμματεία του Τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ιονίου Παν/μίου –Φιλοσόφων και Τζεβελέκη, Λευκάδα – τηλ. 2645026160 & φαξ: 2645026654.

Δείτε την προκήρυξη