Blog

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων στο Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης

Το Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ιονίου Πανεπιστημίου ενδιαφέρεται για την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση (ανάλογα με τον αριθμό των μαθημάτων, των εργαστηρίων, των ωρών διδασκαλίας και το ερευνητικό έργο που θα παρέχει ο προσλαμβανόμενος), Ακαδημαϊκών Υποτρόφων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρ. 29 του Ν. 4009/2011 όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 4. του άρθρ.19 του Ν. 4452/2017 και ισχύει μέχρι σήμερα, επιστημόνων αναγνωρισμένου κύρους είτε κατόχων διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιους διδάκτορες είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, για τη διεξαγωγή διδακτικού, κλινικού και ερευνητικού έργου, που θα καθορίζεται και θα εξειδικεύεται αναλυτικά με τη σύμβαση πρόσληψης.

Ο Ακαδημαϊκός Υπότροφος που θα επιλεγεί πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες των κάτωθι γνωστικών αντικειμένων στο Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης, για το ακαδημαϊκό έτος  2020 – 2021:

Α. «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Ανάλυση Πληροφοριακών Συστημάτων»

Β. «Επιχειρησιακή Στρατηγική και Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδα

To αντικείμενο απασχόλησης του Ακαδημαϊκού Υπότροφου που θα επιλεγεί (διδακτικό, κλινικό και ερευνητικό), θα καθοριστεί με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα και τις εν γένει ανάγκες του Τμήματος.

Παρακαλούμε να ενημερωθείτε από τη συνημμένη στη σελίδα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.