Blog

Ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών στην Προσωρινή Συνέλευση του Τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης να εκλέξουν τους εκπροσώπους τους στην Προσωρινή Συνέλευση του Τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις:

  •  του άρθρου 21, παρ. 1γ του Ν. 4485/2017 (Α΄ 114) και
  • της υπ’ αριθμ. Β. Προτ. 191014/Ζ1/7-11-2017 Απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ΦΕΚ 3969/Β΄/13-11-2017, με θέμα: «Τροποποίηση της αριθμ. 153348/Ζ1/15-09-2017 (Β΄3255) υπουργικής απόφασης, με θέμα «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α΄114)».

Οι εκπρόσωποι των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των ιδρυμάτων εκλέγονται με τους αναπληρωτές τους από το σύνολο των φοιτητών με δικαίωμα συμμετοχής της οικείας κατηγορίας: α) προπτυχιακοί φοιτητές ή β) μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες.

Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται σε ετήσια βάση και σε κοινή ημερομηνία, η οποία ορίζεται και προκηρύσσεται από τα αρμόδια συνδικαλιστικά όργανα των φοιτητών.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε όλα τα ψηφοδέλτια ανά Τμήμα, Σχολή και Σύγκλητο, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχο Τμήμα.

Η εκλογή γίνεται με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία, η οποία προκηρύσσεται από τα όργανα των φοιτητών, τα οποία είναι υπεύθυνα για τη συγκρότηση σχετικής εφορευτικής επιτροπής, ανά Τμήμα, ανά Σχολή και ανά Ίδρυμα.

Ως προπτυχιακοί φοιτητές νοούνται, σύμφωνα με το νόμο, οι φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα.

Ως μεταπτυχιακοί φοιτητές νοούνται, σύμφωνα με το νόμο, εκείνοι που δεν έχουν υπερβεί  τη διάρκεια του ενδεικτικού προγράμματος του δεύτερου κύκλου σπουδών και οι υποψήφιοι διδάκτορες που διανύουν τα πρώτα πέντε (5) έτη του τρίτου κύκλου σπουδών.

Το παρόν έγγραφο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης, καθώς και στους Πίνακες Ανακοινώσεων των φοιτητών του Τμήματος.

 

                                                          Ο Πρόεδρος του Τμήματος

 

                                                   Αναπληρωτής Καθηγητής
Φοίβος-Απόστολος Μυλωνάς