ολες οι ανακοινωσεις

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-2021 & ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου 2020-2021 ξεκινούν στις 05/10/2020. Η ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων στην υπηρεσία studentsweb του πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων από τους φοιτητές θα πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα ...

Τρόπος διδασκαλίας μαθημάτων Xειμερινού εξαμήνου Aκαδ. Έτους 2020-2021

Σας γνωρίζουμε ότι κατόπιν της από 11-09-2020 απόφασης της 1ης Προσωρινής Συνέλευσης ακαδ. έτους 2020-2021 του Τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης και της από 21-09-2020 απόφασης της 2ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου του ...

Αιτήσεις Πρακτικής Άσκησης Χειμ. Εξαμήνου 2020-2021

Οι φοιτητές που προτίθενται να κάνουν την Πρακτική τους Άσκηση κατά το Χειμερινό Εξάμηνο 2020-21 καλούνται να υποβάλουν τη σχετική αίτηση. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μέχρι 31 Οκτωβρίου ...

Ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών στην Προσωρινή Συνέλευση του Τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης να εκλέξουν τους εκπροσώπους τους στην Προσωρινή Συνέλευση του Τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις:  του άρθρου 21, παρ. 1γ του Ν. ...

Προληπτική απολύμανση των χώρων του κτιρίου του Τμήματος Π.Α.

Το Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης θα παραμείνει κλειστό την Παρασκευή 11/09/2020 από τις 14:00 και μέχρι το πέρας της ημέρας λόγω προληπτικής απολύμανσης των χώρων του κτιρίου. ...

Θέσεις Πρακτικής Άσκησης στη Μονάδα Διεθνούς Συνεργασίας, Ανάπτυξης και Επικοινωνίας του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

H Μονάδα Διεθνούς Συνεργασίας, Ανάπτυξης και Επικοινωνίας του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ) δέχεται αιτήσεις από φοιτητές και προσφάτως αποφοιτήσαντες για πρακτική άσκηση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Η χορηγία Erasmus+ ...

Ενημέρωση φοιτητών για την Εξεταστική Περίοδο Σεπτεμβρίου 2020

Στο Web Site του Τμήματος δημιουργήθηκε ενημερωτική σελίδα με όσα χρειάζεται να γνωρίζετε και τις ενέργειες που πρέπει να κάνετε για τη συμμετοχή σας στην Εξεταστική Περίοδο του Σεπτεμβρίου 2020.  ...

Εξεταστική Σεπτεμβρίου Ακ. Έτους 2019-20

Η εξέταση όλων των μαθημάτων του Τμήματος κατά την Εξεταστική Περίοδο του Σεπτεμβρίου, που ξεκινάει την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου,  θα γίνει εξ αποστάσεως και με διαδικασίες παρόμοιες με αυτές που ...

Aναστολή εξερχόμενης και εισερχόμενης κινητικότητας Erasmus+ χειμερινού εξαμήνου 2020-21

Σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου (22η/10.7.2020) ανακοινώνεται η αναστολή εξερχόμενης και εισερχόμενης κινητικότητας Erasmus του χειμερινού εξαμήνου 2020-21 και η μετάθεσή της στο εαρινό εξάμηνο 2020-21  ή ...

Ψήφισμα των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος σχετικά με την από 28/07/2020 Απόφαση της Συγκλήτου του Ι.Π. για ανακατανομή προκηρυχθέντων θέσεων Δ.Ε.Π. του Τμήματος σε άλλα Τμήματα του Ιδρύματος.

  ΨΗΦΙΣΜΑ Λευκάδα, 31.07.2020 Η απόφαση της 28-07-2020/23ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου αναφορικά με την ανακατανομή προκηρυχθέντων θέσεων ΔΕΠ του Τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης σε άλλα Τμήματα του Ιδρύματος, ...

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 – 2021

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Ιονίου Πανεπιστημίου, ότι για το ακαδ. Έτος 2020 – 2021 οι αιτήσεις για σίτιση θα υποβληθούν από 21 Ιουλίου 2020 έως και 14 Σεπτεμβρίου 2020. Παρακαλούνται ...

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 2019-2020

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους χορήγησης στεγαστικού επιδόματος των οποίων το σύστημα αδυνατεί να αξιολογήσει όλα τα κριτήρια και ζητάει την προσκόμιση πρόσθετων δικαιολογητικών ότι, τα δικαιολογητικά αυτά θα υποβάλλονται/αποστέλλονται στην ακόλουθη ...