en

Χριστίνα Μπαμπάτσου

Αντικείμενο: Βιώσιμη Ανάπτυξη και Αποδοτικότητα των Μονάδων Λήψης Αποφάσεων
Βαθμίδα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
ΦΕΚ Διορισμού: 892/τ. Γ΄/19-03-2024
Τηλέφωνο: 2645026420
Fax: 2645026654
Email: c.bampatsou@ionio.gr

Μπαμπάτσου Χριστίνα

Η Δρ. Χριστίνα Μπαμπάτσου κατέχει θέση Αναπληρώτριας Καθηγήτριας, με γνωστικό αντικείμενο «Βιώσιμη Ανάπτυξη και Αποδοτικότητα των Μονάδων Λήψης Αποφάσεων», στο Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου. Επιπλέον είναι ερευνήτρια στο Εργαστήριο Επιχειρησιακών Ερευνών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Από τον Νοέμβριο του 2023 ανέλαβε καθήκοντα Associate Editor στο επιστημονικό περιοδικό διεθνούς κύρους «Frontiers in Environmental Economics» και στην ενότητα «Resource Economics».

Website:https://www.frontiersin.org/journals/environmental-economics/sections/resource-economics

Σπούδασε στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου και είναι κάτοχος διετούς Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Οικονομική Επιστήμη με εξειδίκευση στην Οικονομική Πολιτική και Ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Το διδακτορικό της, στον τομέα της Οικονομικής του Περιβάλλοντος, το έλαβε από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Διαθέτει πιστοποίηση στα θεματικά αντικείμενα «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» και «Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)» από την Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης (ΜΕΑΕ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ).

Έχει επαγγελματική εμπειρία ως υπάλληλος διοικητικών/οικονομικών υπηρεσιών στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π) και στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών του Κεντρικού Τομέα Αθηνών) αλλά και ως Τραπεζική υπάλληλος στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Πριν τη πρόσληψή της στο δημόσιο τομέα, δίδαξε στο πρώην Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, στο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, στη  Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών της Πολεμικής Αεροπορίας και στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη» του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Επιπλέον έχει διδάξει, για δυο ακαδημαϊκά έτη, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και στη θεματική ενότητα «Ποσοτικές Μέθοδοι» του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Στο ίδιο Πανεπιστήμιο επέβλεψε σειρά διπλωματικών εργασιών, στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής.

Είναι μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Διεθνούς Συνεδρίου «Οικονομική Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος», που διοργανώνεται από το Εργαστήριο Επιχειρησιακών Ερευνών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Είναι κριτής άρθρων προς δημοσίευση σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (Energy Policy (Elsevier), Science of the Total Environment (Elsevier) Operational Research (Springer), Energy Efficiency (Springer), Environment, Development and Sustainability (Springer), RAIRO-Operations Research (EDP Sciences), Energies (MDPI), African Journal of Business Management (Academic Journals)).

Τα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων, στην Ενεργειακή Οικονομική, στη Μέτρηση και Διοίκηση της Απόδοσης των Μονάδων Λήψης Αποφάσεων.

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές

  1. Halkos, G.; Moll de Alba, J.; Bampatsou, C. Determinants of environmental efficiency and sources of productivity change in the manufacturing sector: A comparative analysis between Europe and Asia, Energy 2024, 291, 130355.
  2. Bampatsou, C.; Halkos, G.; Gkampoura, EC. Environmentally adjusted technical efficiency and the impact of energy and transport taxes on the eco-efficiency index of Greek industry, Journal of Industrial and Business Economics 2024, 51, 73-97.
  3. Bampatsou, C.; Halkos, G. Meta-frontier analysis of technology gap for efficiency and productivity comparisons across different sub-groups of EU-27 countries, Forthcoming in Economics Bulletin 2024, Vol.XX, No.XX., pp.XXX-XXX.
  4. Halkos, G.; Bampatsou, C. Measuring environmental efficiency in relation to socio-economic factors: A two stage analysis, Economic Analysis and Policy 2022, 76, 876-884.
  5. Bampatsou, C.; Halkos, G.; Astara, OH. Composite indicators in evaluating tourism performance and seasonality, Oper Res Int J 2022, 22, 2373–2396.
  6. Bampatsou, C.; Halkos, G. Non-Parametric Computational Measures for the Analysis of Resource Productivity, Energies 2021, 14(11): 3114.
  7. Bampatsou, C.; Halkos, G.; Beneki, C. Energy and material flow management to improve EU productivity, Economic Analysis and Policy 2021, 70, 83-93.
  8. Bampatsou, C.; Halkos, G. Economic growth, efficiency and environmental elasticity for the G7 countries, Energy Policy 2019, 130, 355-360.
  9. Halkos, G.; Bampatsou, C.; Economic growth and environmental degradation: a conditional nonparametric frontier analysis, Environmental Economics and Policy Studies 2019, 21 (2), 325-347.
  10. Bampatsou, C.; Halkos, G. Dynamics of productivity taking into consideration the impact of energy consumption and environmental degradation, Energy Policy 2018, 120, 276-283.
  11. Bampatsou, C.; Halkos, G.; Kaika, D.; Zervas, E. Impact of Technical and Efficiency Changes on Productivity, International Journal of Global Environmental Issues 2018, 17 (2/3), 144-162.
  12. Bampatsou, C.; Halkos, G.; Dimou, A. Determining Economic Productivity under Environmental and Resource Pressures: An Empirical Application, Journal of Economic Structures 2017, 6: 12.
  13. Bampatsou, C.; Halkos, G. Energy and CO2 emissions as the determinants of countries’ productivity with different levels of economic development, Int. J. Global Energy Issues 2017, 40 (5), 277-293.
  14. Papoulis, D.; Kaika, D.; Bampatsou, C.; Zervas, E. Public perception of climate change in a period of economic crisis, Climate 2015, 3 (3), 715-726.
  15. Bampatsou, C.; Hadjiconstantinou, G.; Astara, O. H. The possibilities for sustainability in the energy sector of the economic systems when the law of entropy makes its appearance, Archives of Economic History 2013, XXV (2), 61-78.
  16. Bampatsou, C.; Papadopoulos, S.; Zervas, E. Technical Efficiency of Economic Systems of EU-15 Countries based on Energy Consumption, Energy Policy 2013, 55, 426-434.
  17. Babatsou, C.; Zervas, E. EU Socioeconomic Indicators and Car Market. International Journal of Economics and Management Engineering (WASET) 2011, 5(11).
  18. Bampatsou, C.; Zervas, E. Critique of the Regulatory Limitations of Exhaust CO2 Emissions from Passenger Cars in European Union, Energy Policy 2011, 39 (12), 7794-7802.
  19. Bampatsou, C.; Hadjiconstantinou, G. The use of the DEA method for simultaneous analysis of the interrelationships among economic growth, environmental pollution and energy consumption, International Journal of Economic Sciences and Applied Research 2009, 2 (2), 65-86.
Ενημέρωση: 30-03-2024

Επιστροφή

Γραμματεία

Φιλοσόφων & Τζεβελέκη Λευκάδα
26450 26160
gramdev@ionio.gr
Δευτέρα-Παρασκευή: 9πμ έως 3μμ
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας