en

Σαράντης Μητρόπουλος

Αντικείμενο: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης και Ασφάλεια και Διαχείριση Υπηρεσιών
Βαθμίδα: Καθηγητής
ΦΕΚ Διορισμού: 2479/τ. Γ΄/03-10-2022
Τηλέφωνο: 2645026420
Fax: 2645026654
Email: smitropoulos@ionio.gr

Μητρόπουλος Σαράντης

Ο δρ. Σαράντης Μητρόπουλος είναι Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης και Ασφάλεια και Διαχείριση Υπηρεσιών» στο τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου (ΦΕΚ διορισμού 2479/τ. Γ΄/03-10-2022) (από 1/10/2018 – 3/10/2022 ήταν Αναπληρωτής Καθηγητής στο αυτό τμήμα, ενώ προηγουμένως από 1/03/2018 ήταν στην αυτή βαθμίδα στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του πρώην ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων).

Είναι διδάκτορας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (με Άριστα και υποτροφία του ΙΚΥ). Το διδακτορικό του αφορούσε την Ενοποιημένη Διαχείριση Κατανεμημένων Πληροφοριακών / Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων, ως Υπηρεσία Κατανεμημένης Αρχιτεκτονικής.

Κατέχει διετές Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων για Στελέχη (ExecutiveMBA), με Άριστα, από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με διατριβή στη Διαμόρφωση, Συγχρονισμό, Εκτέλεση και Αξιολόγηση της Στρατηγικής των Επιχειρήσεων σε συνδυασμό με τη Στρατηγική των Πληροφοριακών (Ψηφιακών) Συστημάτων.

Είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με κύκλο σπουδών «Πληροφορικής και Μηχανικού Υπολογιστών» με βαθμό Λίαν Καλώς.

Από το 2004 είναι κύριος επιστημονικός συνεργάτης στο τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με συμμετοχή σε πλήθος ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων, στη  διδασκαλία και στην επίβλεψη πολλών εργασιών σε μεταπτυχιακό (M.Sc. & Ph.D.) και προπτυχιακό επίπεδο.

Από 04/2002 μέχρι 02/2018 διετέλεσε Ειδικός Επιστήμονας Πληροφορικής στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (με απόσπαση τον τελευταίο χρόνο στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)), το οποίο εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομικών. Το αντικείμενό του εκεί ήταν μεταξύ άλλων η Ανάλυση Συστημάτων, η Σχεδίαση και η Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων και η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

Πριν την πρόσληψή του στον δημόσιο τομέα και για έξι έτη, δούλεψε και συνεργάστηκε με σημαντικές και μεγάλες εταιρίες του χώρου της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα, στην παροχή διοικητικού και τεχνικού μάνατζμεντ, καθώς και ως διευθυντής επιχειρηματικής ανάπτυξης, σε έργα ολοκληρωμένων λύσεων στις περιοχές της διαχείρισης συστημάτων και δικτύων, των προηγμένων τηλεπικοινωνιακών – τηλεματικών υπηρεσιών, της ασφάλειας, αλλά και των Πληροφοριακών Συστημάτων.

Έχει διδάξει Πληροφορική τρία χρόνια στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στο τμήμα των Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, καθώς και στο Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας (ΕΛΚΕΠΑ) σε απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ. Υπηρέτησε στο Γενικό Επιτελείο Στρατού ως Ειδικός Επιστήμονας-Προγραμματιστής.

Έχει πλήθος δημοσιεύσεων σε διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά και  Συνέδρια, ενώ έχει διατελέσει κριτής αντιστοίχως. Επίσης, έχει διατελέσει μέλος επιστημονικών επιτροπών (Program Committees) και προεδρεύων συνεδριών (Session Chair) Επιστημονικών Συνεδρίων.

Είναι μέλος του Editorial Board του International Journal of Business and Systems Research του εκδοτικού οίκου Inderscience Publishers. Ενώ, είναι Mentor του Interscience Research Network (IRNET).

Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ενώ το 2005 εκλέχθηκε ως IEEE Senior Member (USA).

Έχει 1ο βραβείο εξαιρετικής δημοσίευσης στο διεθνές περιοδικό «Information Management and Computer Security» (Emerald Publishers, 2011).

Πρόσφατα (2015) συνέγραψε πανεπιστημιακό ηλεκτρονικό βιβλίο με τίτλο: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: Εφαρμογές, Ανάπτυξη, Υποδομές», Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (http://repository.kallipos.gr/handle/11419/3969).

INDICATIVE PUBLICATIONS

 • Mitropoulos S. (2022). “Conflict Resolution in Management Policies: Case Study in Cloud Computing and Internet of Things”, the International Journal of Information Privacy Security and Integrity, pp 93-110, https://doi.org/10.1504/IJIPSI.2021.120352, Inderscience Publishers.
 • Mitropoulos S., Maliappi M., Veletsos A., Douligeris C. (2022). “Reengineering the Certification Process for Aircraft Equipment”, accepted for publication in the International Journal of Business Process Integration and Management, Vol. 11, No. 1, Inderscience Publishers.
 • Mitropoulos S., Giannakos K., Achlioptas J., Douligeris C. (2022). “A Prototype Workflow MIS for Supply Chain Management: Architecture, Implementation and Business Evaluation”, International Journal of Business Information Systems, 41(1):43, DOI: 10.1504/IJBIS.2020.10032877, Inderscience Publishers.
 • Mitropoulos S., Toulas V., Douligeris C. (2022). “A Prototype Network Monitoring Information System: Modelling, Design, Implementation and Evaluation”, International Journal of Information and Communication Technology, 41(1):43, DOI: 10.1504/IJICT.2021.10042018, Inderscience Publishers.
 • Mitropoulos S., Douligeris C. (2021). “Why and How Informatics and Applied Computing Can Still Create Structural Changes and Competitive Advantage”, Applied Computing and Informatics, Emerald Publishers, Forthcoming paper (ahead-of-print), DOI: 10.1108/ACI-06-2021-0149, September 2021, https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/ACI-06-2021-0149/full/html
 • Mitropoulos S., Mitsis C., Valacheas P., Douligeris C. (2021). “An Online Emergency Medical Management Information System using Mobile Computing”, DOI 10.1108/ACI-03-2021-0069, Journal of Applied Computing and Informatics, Emerald Publishers, https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/ACI-03-2021-0069/full/html
 • Lambropoulos G., Mitropoulos S., Douligeris C. (2021). “Improving Business Performance by Employing Virtualization Technology: A Case Study in the Financial Sector”, MDPI Computers 2021, 10, 52, https://www.mdpi.com/2073-431X/10/4/52.
 • Mitropoulos S., Gouglidis A., Giotsas V. (2020). “A Categorization of Policy Conflicts in Distributed Systems and Network Management”, International Journal of Information Privacy Security and Integrity, 4(4):276-295, Inderscience Publishers.
 • Mitropoulos S., Xroni M., Douligeris C. (2020). “Improving Software Development Process Using Simulation: Case Study in ICT Services Sector”, International Journal of Business Process Integration and Management, vol.10, no.2, Inderscience Publishers.
 • Razis M., Mitropoulos S. (2022). “An Integrated Approach for the Banking Intranet/Extranet Information Systems: The Interoperability Case”, International Journal of Business Systems and Research, pp 330-357, Inderscience Publishers. DOI: 10.1504/IJBSR.2022.10031295
 • Mitropoulos S. (2021), “An Integrated Model for Formulation, Alignment, Execution and Evaluation of Business and IT Strategies”, International Journal of Business Systems and Research, 15(1):90, Inderscience Publishers.
 • Tselikis C., Douligeris C., Maglaras L., Mitropoulos S. (2020), “On the Conference Key Distribution System with User Anonymity”, Journal of Information Security and Applications, 54(2), Elsevier Science Publishers.
 • Chassapis P., Mitropoulos S., Douligeris C. (2020), “A Prototype Mobile Application for the Athens Numismatic Museum”, Journal of Applied Computing and Informatics, 16(1/2), Emerald Publishers, https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1016/j.aci.2019.06.001/full/html
 • Mitropoulos S., Litsa A. (2020). “Exploring How Public Policies on ICTs Could Contribute to Economic Growth in Greece”, Management Studies and Economic Systems (MSES), 5 (1/2), 59-72, Winter & Spring, http://www.msaes.org/article_107812_44d411e1d3f880b18d8e8a5078a9ebed.pdf
 • Katsikogiannis G., Kallergis D., Garofalaki Z., Mitropoulos S., Douligeris C. (2018). “A Policy-aware Service Oriented Architecture for Secure Machine-to-machine Communications”, Journal of Ad Hoc Networks, Volume 80, pp. 70-80, November 2018, Elsevier Science Publishers.
Ενημέρωση: 16-05-2023

Επιστροφή

Γραμματεία

Φιλοσόφων & Τζεβελέκη Λευκάδα
26450 26160
gramdev@ionio.gr
Δευτέρα-Παρασκευή: 9πμ έως 3μμ
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας