en


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΕΣΕΕ για την υποβολή αιτήσεων για τη σύναψη συμβάσεων έργου με δέκα (10) Επιστημ. Συνεργάτες – Ερευνητές & δύο (2) Επιστημ. Συνεργάτες – Επόπτες

ShareThis
Δημοσίευση: 24-02-2022 09:10 | Προβολές: 119
image

Στο ακόλουθο link https://esee.gr/l  από το site της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (www.esee.gr) είναι ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΕΣΕΕ για την υποβολή αιτήσεων για τη σύναψη συμβάσεων έργου με δέκα (10) Επιστημ. Συνεργάτες – Ερευνητές & δύο (2) Επιστημ. Συνεργάτες – Επόπτες στο πλαίσιο του ΥΕ 1 της Πράξης «Πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις της τουριστικής δραστηριότητας στο εμπόριο» με κωδικό ΟΠΣ 5044982, η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Ειδικότερα, μέσω της Πρόσκλησης αναζητούμε για την περιοχή της Κέρκυρας 1 επιστημονικό συνεργάτη – ερευνητή ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση έργου από τα μέσα Μαρτίου 2022 έως 30/06/2022, με αντικείμενο τη συμμετοχή στη διενέργεια έρευνας στην περιοχή της Κέρκυρας.

Οι εργασίες του επιστημονικού συνεργάτη – ερευνητή  για την περιοχή της Κέρκυρας θα είναι οι εξής:

  • Διεξαγωγή επιτόπιων καταγραφών επιχειρήσεων στην περιοχή της Κέρκυρας. Αφορά σε επανάληψη καταγραφών που έχουν γίνει την περίοδο 09/2021 – 10/2021. Περιλαμβάνεται ηλεκτρονική καταχώρηση των εγγραφών σε ορισμένη φόρμα (περιβάλλον xls) και επιτόπιοι επανέλεγχοι των καταγραφών όταν κρίνεται αναγκαίο από τον αρμόδιο επόπτη ή τα αρμόδια στελέχη της ομάδας έργου.
  • Διενέργεια έρευνας (συνεντεύξεις) και συμπλήρωση ερωτηματολογίων σε αντιπροσωπευτικό δείγμα επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου στην περιοχή της Κέρκυρας. Περιλαμβάνεται ηλεκτρονική καταχώρηση των εγγραφών σε ορισμένη φόρμα (περιβάλλον xls).
  • Διενέργεια έρευνας (συνεντεύξεις) και συμπλήρωση ερωτηματολογίων σε αλλοδαπούς τουρίστες στην περιοχή της Κέρκυρας. Περιλαμβάνεται ηλεκτρονική καταχώρηση των εγγραφών σε ορισμένη φόρμα (περιβάλλον xls). Ο ερευνητής θα αναλάβει τη διενέργεια συνεντεύξεων και τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων από 350-500 τουρίστες στην περιοχή της Κέρκυρας (ο αριθμός συμπληρωμένων και ηλεκτρονικά καταχωρημένων ερωτηματολογίων, θα οριστικοποιηθεί έπειτα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων και την στάθμιση του διαθέσιμου δυναμικού σε ερευνητές για την περιοχή της Κέρκυρας).

Τα απαραίτητα προσόντα των ενδιαφερομένων είναι:

  • Βεβαίωση φοίτησης σε ίδρυμα (ΑΕΙ-ΑΤΕΙ) τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού πανεπιστημιακού ή ισότιμου αναγνωρισμένου (από τα αρμόδια όργανα) τίτλου σχολής του εξωτερικού ή και Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού πανεπιστημιακού ιδρύματος (ΑΕΙ-ΑΤΕΙ) ή ισότιμου αναγνωρισμένου (από τα αρμόδια όργανα) τίτλου σχολής του εξωτερικού. ΔΗΛΑΔΗ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
  • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2).

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται σε δύο φάσεις:

Α’ Φάση – Έλεγχος πλήρωσης απαιτούμενων προσόντων (κριτήρια αποκλεισμού on/off)

Όπως περιγράφονται ανωτέρω.

Β’ Φάση – Βαθμολόγηση & Κατάταξη αιτήσεων των ενδιαφερομένων:

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα προσόντα της Α’ Φάσης, προωθούνται στη Β’ Φάση, όπου βαθμολογούνται και κατατάσσονται βάσει κριτηρίων (αναλυτικά δείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος).

Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει συνέντευξη των ενδιαφερομένων που καλύπτουν τα κατ’ ελάχιστον απαιτούμενα προσόντα. Οι συνεντεύξεις δύναται να διενεργηθούν μέσω κατάλληλης εφαρμογής τηλεδιάσκεψης (app zoom).

Η αμοιβή θα είναι συνολικό μικτό ποσό 5.070 € και το πληρωτέο:

- για αμειβόμενους με τίτλο κτήσης 3.087,94 € (έπειτα από αφαίρεση παρακράτησης φόρου, χαρτοσήμου και κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ).

- για αμειβόμενους με ΤΠΥ 4,858,66 € (έπειτα από αφαίρεση παρακράτησης φόρου), οι αμειβόμενοι με ΤΠΥ στη συνέχεια αποδίδουν ΦΠΑ 24%.

Στο link της Πρόσκλησης https://esee.gr/l/  υπάρχουν:

  • περισσότερες πληροφορίες για το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης, τα καθήκοντα των επιστημονικών συνεργατών, τα απαραίτητα προσόντα των ενδιαφερομένων, τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων, το οικονομικό αντικείμενο και τη διάρκεια των συμβάσεων,
  • οδηγίες για τον τρόπο υποβολής αίτησης.

Αναφορικά με την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων, θα δοθεί παράταση έως την Τετάρτη 2/3/2022 και ώρα 14:00.

Εναλλακτικά της έντυπης υποβολής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά φάκελο (σε μορφή zip αρχείου), ο οποίος θα πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των ζητούμενων εγγράφων.

Για τυχόν διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα. Ηλέκτρα Παύλου (e-mail: epavlou@esee.gr).


Επιστροφή
<< <
Οκτώβριος 2023
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Γραμματεία

Φιλοσόφων & Τζεβελέκη Λευκάδα
26450 26160
gramdev@ionio.gr
Δευτέρα-Παρασκευή: 9πμ έως 3μμ
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας