en

Πρακτική Άσκηση

Μέτρα Ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται από τους φοιτητές που διεξάγουν Πρακτική Άσκηση με Φυσική Παρουσία

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (17/9/2021) για το πρωτόκολλο λειτουργίας των Πανεπιστημίων: 

Η διενέργεια πρακτικής άσκησης φοιτητών κάθε κύκλου σπουδών με φυσική παρουσία σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα ειδικότερα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας και τους όρους που ισχύουν ανά φορέα για τους λοιπούς εργαζομένους.

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση


Σύντομος Οδηγός Πρακτικής Άσκησης

Στον οδηγό υπάρχουν σημαντικές πληροφορίες που θα πρέπει να γνωρίζουν οι φοιτητές κατά τη διεξαγωγή της Πρακτικής Άσκησης σχετικά με τις προϋποθέσεις, την αμοιβή, την ασφάλιση, τη συμπλήρωση του Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης και τη διαδικασία ολοκλήρωσης της Πρακτικής Άσκησης.

Συνημμένο αρχείο: Σύντομος Οδηγός Πρακτικής Άσκησης


Φορείς που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για απασχόληση φοιτητών

Στην ακόλουθη λίστα μπορείτε να δείτε στοιχεία για φορείς που έχουν δηλώσει ενδιαφέρον για απασχόληση φοιτητών για Πρακτική Άσκηση. Εκτός από τους φορείς που έχουν δηλώσει ενδιαφέρον το τρέχον εξάμηνο πιθανό είναι να ενδιαφέρονται ακόμη και φορείς που είχαν δηλώσει ενδιαφέρον σε παλαιότερα εξάμηνα.

Σημείωση: Το Τμήμα δε σχετίζεται με κανέναν τρόπο με οποιονδήποτε από τους φορείς που περιλαμβάνονται στην ακόλουθη λίστα. Η επιλογή φορέα για την Πρακτική Άσκηση ανήκει στον φοιτητή και η λίστα υπάρχει καθαρά για διευκόλυνση των φοιτητών που αναζητούν φορέα διεξαγωγής Πρακτικής Άσκησης.

Οι φοιτητές μπορούν να αναζητούν θέσεις Πρακτικής και στο σύστημα ΑΤΛΑΣ στο οποίο έχουν πρόσβαση με τους κωδικούς του φοιτητολογίου (ΟΜΗΡΟΣ) αφού κάνουν τη σχετική διαδικασία εγγραφής τους στο σύστημα.


Οι φοιτητές/ήτριες που προτίθενται να κάνουν την Πρακτική τους Άσκηση κατά το Εαρινό Εξάμηνο 2023-24 με χρηματοδότηση ΟΑΕΔ  καλούνται να υποβάλουν τη σχετική αίτηση.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από 19 Μαρτίου έως 05 Απριλίου 2024. Μετά την προθεσμία αυτή ΔΕΝ θα γίνεται δεκτή αίτηση για κανένα λόγο. Οι φοιτητές/ήτριες μπορούν να υποβάλουν αίτηση Πρακτικής Άσκησης ακόμη και αν δεν έχουν ακόμη εξασφαλίσει εργοδότη. 

Η έναρξη Πρακτικής Άσκησης ΟΑΕΔ κατά το Εαρινό Εξάμηνο 2023-24 θα είναι δυνατή μέχρι και τη 2α Μαΐου 2024. Μετά την προθεσμία αυτή δεν θα γίνεται δυνατή έναρξη Πρακτικής Άσκησης κατά το Εαρινό Εξάμηνο 2023-24 για κανένα λόγο. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: 

  1. Ενημερωθείτε πρώτα ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ από τον Οδηγό Πρακτικής Άσκησης για όλα τα σημαντικά θέματα που αφορούν τη διενέργεια της Πρακτικής Άσκησης (ΑΜΟΙΒΗ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΑΔΕΙΑ κλπ) και για τις Προϋποθέσεις Έναρξης Πρακτικής Άσκησης, ώστε να μη δημιουργούνται αργότερα προβλήματα στην ομαλή διεξαγωγή της Πρακτικής Άσκησης.
  2. Αφού κάνετε λήψη της αίτησηςσυμπληρώστε τη με ευκρινή γράμματα, υπογράψτε τη και στείλτε τη αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο e–mail της γραμματείας του Τμήματοςgramdev@ionio.gr

Μόλις εκδοθεί η βεβαίωση ότι δικαιούστε να κάνετε Πρακτική Άσκηση, θα σας σταλεί ηλεκτρονικά στο e–mail που έχετε δηλώσει στην αίτηση, μαζί με επιπλέον οδηγίες για τη συνέχεια της διαδικασίας έναρξης της Πρακτικής Άσκησης. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

  • Οι φοιτητές/ήτριες που θα ξεκινήσουν την Πρακτική τους Άσκηση θα πρέπει να έχουν κάνει δήλωση μαθημάτων για το Εαρινό Εξάμηνο 2023-24 και να έχουν δηλώσει την Πρακτική Άσκηση και να πληρούν τις προϋποθέσεις για τη διενέργεια Πρακτικής Άσκησης (βλέπε Οδηγό Πρακτικής Άσκησης).
  • Οι φοιτητές/ήτριες καλούνται να διαβάσουν τον Οδηγό Πρακτικής Άσκησης που απαντά στα συνηθέστερα ερωτήματά τους (διαδικαστικά, πληρωμές κ.ά.). 

Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ (για φοιτητές που ανήκουν στο Πρόγραμμα Σπουδών του Πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων).

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ιονίου Πανεπιστημίου ανακοινώνει την παράταση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, της με Αρ. Πρωτ. ΠΑ20-01/03/2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη διενέργεια Πρακτικής Άσκησης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Ιονίου Πανεπιστημίου ακ. ετών 2022-2023 & 2023-2024» και κωδικό MIS: 6004515, του Ε.Π. «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027», μέχρι τις 27/03/2024 και ώρα 14:00.

Η υποβολή της αίτησης γίνεται αποκλειστικά στις Γραμματείες των Τμημάτων σύμφωνα με τους όρους οι οποίοι περιγράφονται στη σχετική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις που θα παραληφθούν από τις Γραμματείες των Τμημάτων μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής μέσω ταχυμεταφοράς, ο φάκελος θα πρέπει να έχει σφραγίδα ταχυδρομείου και ημερομηνία και ώρα προγενέστερη της παραπάνω οριζόμενης.

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2021-2027. 

Δείτε περισσότερα εδώ

 

Ενημέρωση: 28-05-2024

Γραμματεία

Φιλοσόφων & Τζεβελέκη Λευκάδα
26450 26160
gramdev@ionio.gr
Δευτέρα-Παρασκευή: 9πμ έως 3μμ
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας