en


Δελτίο Βιβλιοθήκης για τις ερευνητικές δημοσιεύσεις Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2022

ShareThis
Δημοσίευση: 02-11-2022 08:35 | Προβολές: 6688
image

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστημίου δημοσιεύει το δελτίο για την ερευνητική παραγωγή του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπως αυτή καταγράφεται στη βάση Scopus και στον εκδοτικό οίκο ανοικτής πρόσβασης MDPI για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2022.

MDPI:

Alexandri, M.; Kachrimanidou, V.; Papapostolou, H.; Papadaki, A.; Kopsahelis, N. Sustainable Food Systems: The Case of Functional Compounds towards the Development of Clean Label Food Products. Foods 2022, 11, 2796. https://doi.org/10.3390/foods11182796

Kachrimanidou, V.; Alexandri, M.; Nascimento, M.F.; Alimpoumpa, D.; Torres Faria, N.; Papadaki, A.; Castelo Ferreira, F.; Kopsahelis, N. Lactobacilli and Moesziomyces Biosurfactants: Toward a Closed-Loop Approach for the Dairy Industry. Fermentation 2022, 8, 517. https://doi.org/10.3390/fermentation8100517

Kabassi, K.; Bekatoros, S.; Botonis, A. Checking Consistency and Comparing Multi-Criteria Decision Making Methods in the Evaluation of Museums’ Websites. Digital 2022, 2, 484-500. https://doi.org/10.3390/digital2040026

Karageorgiou, S.; Karyotis, V. Markov-Based Malware Propagation Modeling and Analysis in Multi-Layer Networks. Network 2022, 2, 456-478. https://doi.org/10.3390/network2030028

Swain, D.; Satapathy, S.; Acharya, B.; Shukla, M.; Gerogiannis, V.C.; Kanavos, A.; Giakovis, D. Deep Learning Models for Yoga Pose Monitoring. Algorithms 2022, 15, 403. https://doi.org/10.3390/a15110403

Vlachou, S.; Panagopoulos, M. An Examination of Classical Art Impact and Popularity through Social Media Emotion Analysis of Art Memes and Museum Posts. Information 2022, 13, 468. https://doi.org/10.3390/info13100468

 

 SCOPUS – OPEN ACCESS:

 

Document Title

Authors

Year

Source

1.

STRATEGIC MANAGEMENT OF TOURISM SUSTAINABILITY THROUGH THE GREEK STAKEHOLDERS' PERSPECTIVE ON THE IMPACTS OF EVENTS: THE CASE OF PATRAS' CARNIVAL, Greece

Open Access

Pappa, E., Didaskalou, E., Kontogeorgis, G., Filos, I.

2022

WIT Transactions on Ecology and the Environment, 256(2022), pp. 85-95.

2.

Towards efficient production of highly optically pure D-lactic acid from lignocellulosic hydrolysates using newly isolated lactic acid bacteria

Open Access

Alexandri, M., Hübner, D., Schneider, R., Fröhling, A., Venus, J.

2022

New Biotechnology, 72, pp. 1-10.

3.

Editorial: Artificial intelligence techniques for personalized educational software

Open Access

Troussas, C., Krouska, A., Kabassi, K., Sgouropoulou, C., Cristea, A.I.

2022

Frontiers in Artificial Intelligence, 5, art. no. 988289.

4.

Feature Selection Using Artificial Gorilla Troop Optimization for Biomedical Data: A Case Analysis with COVID-19 Data

Open Access

Piri, J., Mohapatra, P., Acharya, B., (...), Kanavos, A., Manika, S.

2022

Mathematics, 10(15), art. no. 2742.

5.

On the Potential of Enhancing Delay-Tolerant Routing Protocols via Age of Information

Open Access

Kallitsis, G., Karyotis, V., Papavassiliou, S.

2022

Future Internet, 14(8), art. no. 242.

6.

Current CO2 Capture and Storage Trends in Europe in a View of Social Knowledge and Acceptance. A Short Review

Open Access

Koukouzas, N., Christopoulou, M., Giannakopoulou, P.P., (...), Panagiotaras, D., Petrounias, P.

2022

Energies, 15(15), art. no. 5716.

7.

Bioinvasion impacts on biodiversity, ecosystem services, and human health in the Mediterranean Sea

Open Access

Tsirintanis, K., Azzurro, E., Crocetta, F., (...), Zenetos, A., Katsanevakis, S.

2022

Aquatic Invasions, 17(3), pp. 308-352.

8.

Degradation of Sulfamethoxazole Using a Hybrid CuOx–BiVO4/SPS/Solar System

Open Access

Kouvelis, K., Kampioti, A.A., Petala, A., Frontistis, Z.

2022

Catalysts, 12(8), art. no. 882.

9.

A Novel Real Coded Genetic Algorithm for Software Mutation Testing

Open Access

Mishra, D.B., Acharya, B., Rath, D., Gerogiannis, V.C., Kanavos, A.

2022

Symmetry, 14(8), art. no. 1525.

10.

A Symmetric Extensible Protocol for Quantum Secret Sharing

Open Access

Ampatzis, M., Andronikos, T.

2022

Symmetry, 14(8), art. no. 1692.

11.

Novel Probiotic/Bacterial Cellulose Biocatalyst for the Development of Functional Dairy Beverage

Open Access

Lappa, I.K., Kachrimanidou, V., Alexandri, M., Papadaki, A., Kopsahelis, N.

2022

Foods, 11(17), art. no. 2586.

12.

Pervasive Listwaenitization: The Role of Subducted Sediments within Mantle Wedge, W. Chalkidiki Ophiolites, N. Greece

Open Access

Sideridis, A., Koutsovitis, P., Tsikouras, B., (...), Papoulis, D., Hatzipanagiotou, K.

2022

Minerals, 12(8), art. no. 1000.

13.

Knowledge-driven Unsupervised Skills Extraction for Graph-based Talent Matching

Open Access

Konstantinidis, I., Maragoudakis, M., Magnisalis, I., Berberidis, C., Peristeras, V.

2022

ACM International Conference Proceeding Series, art. no. 28.

14.

Efficient comparison of sentence embeddings

Open Access

Zoupanos, S., Kolovos, S., Kanavos, A., Papadimitriou, O., Maragoudakis, M.

2022

ACM International Conference Proceeding Series, art. no. 11.

15.

Sustainable Food Systems: The Case of Functional Compounds towards the Development of Clean Label Food Products

Open Access

Alexandri, M., Kachrimanidou, V., Papapostolou, H., Papadaki, A., Kopsahelis, N.

2022

Foods, 11(18), art. no. 2796.

16.

Thermally Modified Palygorskite Usage as Adsorbent in Fixed-Bed Reactor for High Concentration NH4+-N Removal and Further Application as N—Fertilizer in Hydroponic Cultivation

Open Access

Lazaratou, C.V., Panagopoulos, S.D., Vayenas, D.V., Panagiotaras, D., Papoulis, D.

2022

Materials, 15(19), art. no. 6541.

 SCOPUS – Συνδρομητική πρόσβαση:

 

Document Title

Authors

Year

Source

1.

Exploring the connections between systems thinking and green chemistry in the context of chemistry education: A scoping review

Paschalidou, K., Salta, K., Koulougliotis, D.

2022

Sustainable Chemistry and Pharmacy, 29, art. no. 100788.

2.

Contrasting patterns of genetic diversity and lack of population structure in the lesser spotted eagle Clanga pomarina (Aves: Accipitriformes) across its breeding range

Väli, Ü., Treinys, R., Bergmanis, U., (...), Rodziewicz, M., Meyburg, B.-U.

2022

Biological Journal of the Linnean Society, 136(4), pp. 506-519.

3.

Requirements for an Information Privacy Pedagogy based on the Constructivism Learning Theory

Papaioannou, T., Tsohou, A., Karyda, M., Karagiannis, S.

2022

ACM International Conference Proceeding Series, art. no. 81.

4.

Extracellular vesicles and Alzheimer's disease in the novel era of Precision Medicine: implications for disease progression, diagnosis and treatment

Gomes, P., Tzouanou, F., Skolariki, K., (...), Kapogiannis, D., Sotiropoulos, I.

2022

Experimental Neurology, 358, art. no. 114183.

5.

A prototype network monitoring information system: modelling, design, implementation and evaluation

Mitropoulos, S., Toulas, V., Douligeris, C.

2022

International Journal of Information and Communication Technology, 21(2), pp. 111-136.

6.

Energy Harvesting Techniques for Thermal City-Buses

Perpinias, I., Rigogiannis, N., Bogatsis, I., (...), Kyritsis, A., Papanikolaou, N.

2022

2022 22nd International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies, SIELA 2022 - Proceedings.

7.

Incorporation of SmartPV Technology in Zero Energy Building Concept

Rigogiannis, N., Kotarela, F., Boubaris, A., (...), Siskos, S., Koutroulis, E.

2022

2022 22nd International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies, SIELA 2022 - Proceedings.

8.

Reengineering the certification process for aircraft equipment

Mitropoulos, S., Maliappi, M., Veletsos, A., Douligeris, C.

2022

International Journal of Business Process Integration and Management, 11(1), pp. 64-81.

9.

Testing the Word-Based Model in the Ontological Analysis of Modern Greek Derivational Morphology

Vasilogamvrakis, N., Koliopoulou, M., Sfakakis, M., Giannoulopoulou, G.

2022

Communications in Computer and Information Science, 1652 CCIS, pp. 572-584.

10.

Decomposing Twitter Graphs Based on Hashtag Trajectories: Mining and Clustering Paths over MongoDB

Drakopoulos, G., Karras, A., Karras, C., (...), Mylonas, P., Sioutas, S.

2022

ACM International Conference Proceeding Series, art. no. 27.

11.

Early Fusion of Visual Representations of Skeletal Data for Human Activity Recognition

Vernikos, I., Koutrintzes, D., Mathe, E., Spyrou, E., Mylonas, P.

2022

ACM International Conference Proceeding Series, art. no. 45.

12.

Domain-Specific Term Extraction: A Case Study on Greek Maritime Legal Texts

Mouratidis, D., Mathe, E., Voutos, Y., (...), Mylonas, P., Kanavos, A.

2022

ACM International Conference Proceeding Series, art. no. 10.

13.

A Hybrid Deep Learning model for predicting the early Alzheimer's Disease stages using MRI

Papadaki, E., Exarchos, T., Vlamos, P., Vrahatis, A.

2022

ACM International Conference Proceeding Series, art. no. 38.

14.

Versatile Car Sharing Modelling for Sustainable Mobility with Embedded Intelligent Modules

Tsakiri, A., Lampiris, N., Prantalos, J., Mylonas, P., Ayfantopoulou, G.

2022

ACM International Conference Proceeding Series, art. no. 50.

15.

Data Analysis in Digital Marketing using Machine learning and Artificial Intelligence Techniques, Ethical and Legal Dimensions, State of the Art.

Kaponis, A., Maragoudakis, M.

2022

ACM International Conference Proceeding Series, art. no. 15.

16.

Weighted Reservoir Sampling on Evolving Streams: A Sampling Algorithmic Framework for Stream Event Identification

Karras, C., Karras, A., Drakopoulos, G., (...), Mylonas, P., Sioutas, S.

2022

ACM International Conference Proceeding Series, art. no. 26.

17.

An Apache Spark Framework for IoT-enabled Waste Management in Smart Cities

Vonitsanos, G., Panagiotakopoulos, T., Kanavos, A., Kameas, A.

2022

ACM International Conference Proceeding Series, art. no. 23.

18.

An Ethics Impact Assessment (EIA) for AI uses in Health & Care

Papadopoulou, E., Exarchos, T.

2022

ACM International Conference Proceeding Series, art. no. 14.

19.

Exploring the influence of telework on work performance in public services: experiences during the COVID-19 pandemic

Varotsis, N.

2022

Digital Policy, Regulation and Governance.

20.

Ontology-Based Metadata Integration for Oral History Interviews

Vrachliotou, M., Papatheodorou, C.

2022

Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 13541 LNCS, pp. 410-416.

21.

Strategic Analysis of Mediterranean Island Destinations: The Case of Corfu

Kontogeorgis, G., Livas, C., Karali, N.

2022

Journal of Environmental Management and Tourism, 13(6), pp. 1525-1533.

22.

Measuring environmental efficiency in relation to socio-economic factors: A two stage analysis

Halkos, G., Bampatsou, C.

2022

Economic Analysis and Policy, 76, pp. 876-884.

23.

Osmoprotectants boost adaptation and protect methanogenic microbiome during ammonia toxicity events in continuous processes

Yan, Y., Yan, M., Angelidaki, I., Fu, D., Fotidis, I.A.

2022

Bioresource Technology, 364, art. no. 128106.

 


Επιστροφή
<< <
Ιούλιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Κυριακή 14-07-2024
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα

Γραμματεία

Φιλοσόφων & Τζεβελέκη Λευκάδα
26450 26160
gramdev@ionio.gr
Δευτέρα-Παρασκευή: 9πμ έως 3μμ
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας