ευαγγελος ρασβανης

Ευάγγελος Ρασβάνης, Ακαδημαϊκός Υπότροφος

Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης
+30 26450 26160
+30 26450 26654

Σπουδές

 • Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1991)
 • Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Κατάρτισης ΠΑ.ΤΕ.Σ./Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. (νυν Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) (2002)
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης (Msc) στη Διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (2010)
 • Διδακτορική Διατριβή στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θέμα: « Η γεωγραφία ως προσδιοριστικός παράγοντας των Ξένων Άμεσων Επενδύσεων στους κλάδους του τουρισμού και των μεταφορών: η περίπτωση της Ελλάδας» (22/9/2016 – 18/3/2020).

Διδακτική εμπειρία

 • Διάλεξη στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης» του Τμήματος Oικονομικής και Περιφερειακής Aνάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου και στο Μ.Π.Σ. «Επενδύσεις και Περιφερειακή Ανάπτυξη» του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 • Βοηθός διδασκαλίας για τρία εξάμηνα στο μάθημα «Οικονομική της Ανάπτυξης» και για ένα εξάμηνο στο μάθημα «Δημόσια Οικονομικά, Διοίκηση & Θεσμοί» στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας.

Project

 • Συμμετοχή στην ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Περιφερειακών Οικονομικών Αναλύσεων και Πολιτικών του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην υλοποίηση του Έργου ESPON- IRiE (2020-2022).

Επαγγελματική εμπειρία

Πολυετής εμπειρία σε οικονομικές-διοικητικές υπηρεσίες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, καθώς και εμπειρία ενός έτους ως μόνιμος εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

 Άλλες γνώσεις

 • Πολύ καλή γνώση στατιστικών πακέτων SPSS και Stata.
 • Βασικές γνώσεις Προγραμματισμού στη γλώσσα Python.

Ανακοινώσεις σε συνέδρια

 • 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, 27 – 30 Σεπτεμβρίου 2018, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος. Τίτλος: ‘Ο ρόλος της γεωγραφίας στην προσέλκυση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στην Ελλάδα’.
 • 5th International Conference on Applied Theory, Macro and Empirical Finance (AMEF 2019), April 22-23, 2019, University of Macedonia,Thessaloniki, Greece. Title: Geography as a determinant of FDI in the tourism and transport sector: The case of Greece (with Tselios, V.).
 • 17o τακτικό επιστημονικό συνέδριο του Ελληνικού Τμήματος της Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης, Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 21 – 22 Ιουνίου 2019, Αθήνα. Τίτλος: ‘Πρώτης’ ή ‘Δεύτερης’ Φύσης γεωγραφία: Ποια είναι πιο σημαντική για την προσέλκυση ΑΞΕ στους κλάδους του τουρισμού και των μεταφορών στην Ελλάδα;
 • 59th European Regional Science Association (ERSA) Congress “Cities, regions and digital transformations: Opportunities, risks and challenges”, August 27 – 30, 2019, Lyon, France (with Tselios, V.) Title: Geography as a determinant of FDI in the tourism and transport sector: The case of Greece.

Ερευνητικό έργο σε εξέλιξη

 • Rasvanis, E. & Tselios, V. ‘Geography as a locational determinant of foreign direct investments in tourism and transport in Greece: A comparison with domestic investments’ (under review)
 • Tselios, V. & Rasvanis, E. ‘Does first nature of geography matter for second nature? Differences between sector and origin of investments in Greece’ (ready for submission)