ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

Δημήτριος Καφετζόπουλος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος

Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης
+30 26450 26160
+30 26450 26654

Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση

 • Μεταδιδακτορική έρευνα (Postdoc) με θέμα: «Identifying the management strategies for high innovation capability and business performance in the agri-food sector: The moderating role of business environment.» Πανεπιστήμιο Αιγαίου (2/2017 – Σήμερα)
 • Μεταδιδακτορική έρευνα (Postdoc) με θέμα: «Αξιολόγηση του ρόλου της Διοίκησης Ποιότητας στην ικανότητα καινοτομίας και στην επιχειρηματική απόδοση: Στοιχεία από Ελληνικές βιομηχανικές επιχειρήσεις.» Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2015 – 2016)
 • Διδακτορικό δίπλωμα (PhD). Τίτλος διατριβής: «Η αποτελεσματικότητα των συστημάτων ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων. Οι Κρίσιμοι Παράγοντες Αποτελεσματικής Εφαρμογής και η επίδραση στην απόδοση των επιχειρήσεων τροφίμων.» Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2011)
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MSc) στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (2008)
 • Πτυχίο Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης. Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου (2005).
 • Πτυχίο Τεχνολογίας Τροφίμων. Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (1989).

Διδακτική Εμπειρία

 • Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης: “Διαχείριση και Τεχνολογία της Ποιότητας”. (2014 – Σήμερα).
 • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ακαδημαϊκός υπότροφος
 • Πανεπιστήμιο Πατρών, ακαδημαϊκός υπότροφος
 • Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων, ακαδημαϊκός υπότροφος
 • Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου, ακαδημαϊκός υπότροφος
 1. Kafetzopoulos, D. “Antecedents for organizational ambidexterity and performance: the moderator role of environmental uncertainty”, European Management Journal, (Under review).
 2. Kafetzopoulos, D. and Skalkos, D., “Managerial auditing of innovation drivers in the agri-food  sector: the Greek case”, British Food Journal, (Under review).
 3. Kafetzopoulos, D., Psomas, E. and Skalkos, D., “The impact of innovation dimensions on  manufacturing firm performance under environmental uncertainty”, European Journal of Innovation management, (in press).
 4.  Kafetzopoulos, D., Gotzamani, K. and Skalkos, D. (2019), “The relationship between EFQM model  and business performance: the mediating role of innovation”, Journal of Manufacturing  Technology Management, Vol. 30 No 4 pp. 684 – 706.
 5.  Kafetzopoulos, D. and Gotzamani, K. (2019), “Investigating the role of EFQM enablers in innovation  performance”, The TQM Journal, Vol. 31 No 2 pp. 239-256.
 6. Kafetzopoulos, D. and Skalkos, D. (2019), ”An audit of innovation drivers: some empirical findings in Greek agri-food firms”, European Journal of Innovation management, Vol. 22 No2, pp. 361-382. 
 7. Psomas, E., Kafetzopoulos, D. and Gotzamani, K. (2018), “Determinants of company innovation and market performance”, The TQM Journal, Vol. 30 No 1, pp. 54-73.
 8. Kafetzopoulos, D. and Psomas, E. (2016), “Organizational learning, non – technical innovation and customer satisfaction of SMEs”, International Journal of Innovation Management, Vol. 20, pp. 1-28.
 9. Kafetzopoulos, D., Gotzamani, K. and Gkana, V. (2015), “Relationship between quality management, innovation and competitiveness. Evidence from Greek companies”, Journal of Manufacturing Technology Management, Vol. 26 Νο 8, pp. 1177 – 1200. 
 10. Psomas, E. and Kafetzopoulos, D. (2015), “HACCP effectiveness between ISO 22000 certified and non-certified dairy companies”, Food Control, Vol. 53, pp. 134 – 139. 
 11. Kafetzopoulos, D. and Psomas, E. (2015), “The impact of innovation capability on the performance  of manufacturing companies: The Greek case”, Journal of Manufacturing Technology Management, Vol. 26 Nο 1, pp. 104-130.
 12. Kafetzopoulos, D., Psomas, E. and Gotzamani, K. (2015), “The impact of quality management   systems on the performance of manufacturing firms”, International Journal of Quality and Reliability Management, Vol. 32 No 4, pp. 381-399.
 13. Psomas, E. and Kafetzopoulos, D. (2014), “Performance measures of ISO 9001 certified and non-certified manufacturing companies”, Benchmarking: An international Journal, Vol. 21 No 5, pp. 756-774. 
 14. Psomas, E., Kafetzopoulos, D. and Vouzas, F. (2014), “Quality management benefits through the “soft” and “hard” TQM elements in food companies”, The TQM Journal, Vol. 25 No 5, pp. 431-444.
 15. Kafetzopoulos, D. Gotzamani, K. and Psomas, E. (2014), “The impact of employee’s attribute on the quality of food products”, International Journal of Quality and Reliability Management, Vol. 31 No 5, pp. 500-521. 
 16. Kafetzopoulos, D. and Gotzamani, K. (2014), “Critical factors, food quality management and  organizational performance”, Food Control, Vol. 40, pp. 1-11. 
 17. Psomas, E. and Kafetzopoulos, D. (2014), “The innovation practices of manufacturing companies in a period of economic turbulence. The Greek case”, The TQM & Business Excellence Journal, Vol. 25 No 7/8, pp. 720-733. 
 18. Psomas, E., Kafetzopoulos, D. and Fotopoulos, C. (2013), “Developing and validating a measurement instrument of ISO 9001 effectiveness in food manufacturing SMEs”, Journal of Manufacturing Technology Management, Vol. 24 Nο 1, pp. 52-77.
 19. Psomas, E., Pantouvakis, A., and Kafetzopoulos, D. (2013), “The impact of ISO 9001 effectiveness on the performance of service companies”, Managing Service Quality, Vol. 23 No 2, pp. 149-164.
 20. Kafetzopoulos, D. Gotzamani, K. and Fotopoulos, C. (2013), “Quality Systems and competitive performance of food companies”, Benchmarking: An international Journal, Vol. 20 No 4, pp. 463- 483.
 21. Kafetzopoulos, D., Psomas, E. and Kafetzopoulos, P. (2013), “Measuring the effectiveness of the HACCP Food Safety Management System”, Food control, Vol. 33 Nο 2, pp. 505-513.
 22. Psomas, E., Fotopoulos, C. and Kafetzopoulos, D. (2011), “Motives, difficulties and benefits in implementing the ISO 14001 Environmental Management System”, Management of Environmental Quality: An International Journal, Vol. 22 No 4, pp.502-521. 
 23. Psomas, E., Fotopoulos, C. and Kafetzopoulos, D. (2011), “Core Process Management Practices, Quality Tools and Quality Improvement”, Business Process Management Journal,17 (3), pp. 437-460. 
 24. Fotopoulos, C., Kafetzopoulos, D. and Gotzamani, K. (2011), “Critical Factors for Effective Implementation of the HACCP System: a Pareto analysis”, British Food Journal, Vol. 113pp. 578 –597.
 25. Psomas, E., Fotopoulos, C. and Kafetzopoulos, D. (2010), “Critical Factors for Effective Implementation of ISO 9001 in SME Service Companies”, Managing Service Quality, Vol. 20 No 5, pp. 440-457.
 26. Fotopoulos, C., Kafetzopoulos, D. and Psomas E. (2009), “Assessing the critical factors and their  impact on the effective implementation of a food safety management system”, International Journal of Quality and Reliability Management, Vol. 26 No 9, pp. 894-910.