υποδομες

Το Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ιονίου Πανεπιστημίου με έδρα τη Λευκάδα στεγάζεται σε τρία (3) κτήρια: τα Κτήρια Θεωριών και Βιβλιοθήκης (αμφότερα Φιλοσόφων και Τζεβελέκη) και το Κτήριο Εργαστηρίων (έναντι Δημοτικού Σταδίου).

5 Αίθουσες Διδασκαλίας

Το κτήριο Θεωριών διαθέτει 5 αίθουσες διδασκαλίας χωρητικότητας από 30 έως 90 άτομα, όλες εξοπλισμένες με σύγχρονα εποπτικά μέσα

Εργαστήριο Η/Υ

Το Κτήριο Θεωριών διαθέτει 1 εργαστήριο Η/Υ εξοπλισμένο με 20 σύγχρονους σταθμούς εργασίας (HP all-in-one PCs) και εποπτικά μέσα

Εργαστήριο Πολυμέσων

Το Κτήριο Θεωριών διαθέτει ένα εργαστήριο πολυμέσων εξοπλισμένο με σύγχρονο οπτικοακουστικό εξοπλισμό και 7 PCs

Το Κτήριο Εργαστηρίων (έναντι Δημοτικού Σταδίου Λευκάδας) διαθέτει 4 εργαστηριακές με συνολικά 70 θέσεις εργασίας (PCs και Τερματικά), 5 Servers και γραφείο διαχείρισης. 

4 Αίθουσες Εργαστηρίων

70 Σταθμοί Εργασίας

5 Servers

Η βιβλιοθήκη του Τμήματος διαθέτει αναγνωστήριο 20 περίπου θέσεων, 3 γραφεία προσωπικού και 780 τίτλους βιβλίων.

0
Θέσεις Ανάγνωσης
0
Τίτλοι Βιβλίων
0
Αντίτυπα