βασιλειος χασανης

Βασίλειος Χασάνης, Ακαδημαϊκός Υπότροφος

Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης
+30 26450 26160
+30 26450 26654

Σπουδές:

 • Πτυχίο του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης , Πολυτεχνική Σχολή (2004)
 • Διδακτορικό του Τμήματος Πληροφορικής Ιωαννίνων (2009)

Διδακτική Εμπειρία:

 • Ακαδημαϊκός Υπότροφος στο ΤΕΙ Ιονίων νήσων (Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων)/ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης)
 • Επιστημονικός και Εργαστηριακός Συνεργάτης στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και στο ΤΕΙ Ηπείρου
 • Διδάσκων (ΠΔ 407/80) στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας (Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών)

Ερευνητική Εμπειρία:

 1. «Τεχνικές Μηχανικής Μάθησης για Διαχείριση Γνώσης σε Πολυμεσικά Δεδομένα», ΠΕΝΕΔ 2003.
 2. «Ψηφιακή Βιβλιοθήκη για αποθήκευση, επεξεργασία και αυτόματη περίληψη βίντεο – Digital library for VIDEO storing, processing & SUMmarization», ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2009.
 3. «Data Mining and Decision Support Tasks in the framework of the E.U. research program ARTreat», Large-scale Integrating Project (IP). Αντικείμενο: Development of data mining and decision support systems for the atherosclerosis of the coronary arteries based on patient records.

 

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις:

 1. Chasanis, A. Likas, and N. Galatsanos. Simultaneous detection of abrupt cuts and dissolves in videos using support vector machines. Pattern Recognition Letters, 30(1):55-65, 2009.
 2. Chasanis, A. Likas, and N. Galatsanos. Scene detection in videos using shot clustering and sequence alignment. IEEE Transactions on Multimedia, 11(1):89- 100, January 2009.
 3. Ioannidis, Chasanis and A. Likas. Weighted Multi-View Keyframe Extraction. Pattern Recognition Letters, vol. 30, pp. 55-65, 2009.
 4. Ioannidis, Chasanis and A. Likas. Camera Motion Detection through Frame Splitting and Combination of Region-based Motion Signals. International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence, 32(9), February 2018.
 5. Ioannidis A., Chasanis, V. and Likas A., “Key-frame Extraction using Weighted Multi-View Convex Mixture Models and Spectral Clustering”, 22nd International Conference on Pattern Recognition (ICPR14), Stockholm, Sweden (Best Scientific Paper Award)
 6. Mining Clinical Data, A. Kalogeratos, Chasanis, G. Rakocevic, A. Likas, Z. Babovic, M. Novakovic, Book: Computational Medicine in Data Mining and Modeling, Eds. G. Rakocevic et al., pp. 1-34, 2013
 7. Chasanis V, Ioannidis A., and Likas A., “Efficient Key-frame Extraction Based on Unimodality of Frame Sequences”, 12th IEEE International Conference on Signal Processing (ICSP 2014).
 8. Chasanis V, Voglis C., Ioannidis A., Lanaridis A., Vathi E., Siolas G., Likas A. and Stafylopatis A., “VideoSum: A Video Storing, Processing and Summarization Platform”, 11th European Conference on Visual Media Production(CVMP 2014).