“Χαρακτηριστικά του ξενοδοχειακού δυναμικού και του κλάδου εστίασης στη Λευκάδα”

Παρουσίαση στο  ΚΓ’ Συμπόσιο «Λευκάδα και Τουρισμός 1950-2018» της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών (9-10 Αυγούστου 2018).

[Δείτε την Παρουσίαση] [Διαβάστε το Κείμενο]