Το Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ιονίου Πανεπιστημίου, με έδρα τη Λευκάδα ιδρύθηκε το 2018 (Ν.4559/2018). Το νέο Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης αναμένεται να εκκινήσει το ακαδημαϊκό του πρόγραμμα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 οπότε και θα δεχτεί τους πρώτους εισακτέους.

Έχουν ήδη δρομολογηθεί οι διαδικασίες για την μεταφορά, στα αμέσως επόμενα χρόνια, του  Τμήματος σε νέο ιδιόκτητο κτίριο που έχει παραχωρηθεί από το Δήμο Λευκάδας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (ήτοι το κτήριο του πρώην Κέντρου Νεότητας). Οι εργασίες μετασκευής του κτιρίου αναμένεται να αρχίσουν σύντομα. Στο νέο κτίριο θα μεταφερθούν οι διοικητικές υπηρεσίες, τα γραφεία των καθηγητών, τα εργαστήρια, οι αίθουσες διδασκαλίας και κάθε άλλη δραστηριότητα του Τμήματος.

Από την ίδρυσή του, το νέο Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης, ενσωμάτωσε και εκτελεί το Πρόγραμμα Σπουδών του πρώην Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του πρώην Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, μέχρι την αποφοίτηση των πρόσφατων εισακτέων του ακαδημαϊκού έτους 2018-19 όπως προβλέπεται από τον Ν.4459/2018.Μεταβείτε στον ιστότοπο του Τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης