Πρόγραμμα Σπουδών πρώην Τμήματος ΕΠΔΟ

Πρόγραμμα Σπουδών Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πρόγραμμα Σπουδών Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Αντιστοίχιση Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών πρώην Τμήματος Ληξουρίου με το νέο Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων