Πρώην Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Το πρώην Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ιδρύθηκε το 2013 (ΦΕΚ 136/Α΄/5−6−2013) αντιμετώπισε με επιτυχία τις προκλήσεις της συγχώνευσης δύο Τμημάτων: Εφαρμογών…

Read More

Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης

Το Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ιονίου Πανεπιστημίου, με έδρα τη Λευκάδα ιδρύθηκε το 2018 (Ν.4559/2018). Το νέο Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης αναμένεται να…

Read More

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ιδρύθηκε το 1984. Απαρτίζεται πλέον από δώδεκα Tμήματα σπουδών, εκ των οποίων έξι ιδρύθηκαν το 2018 με…

Read More