Μήνας: Αύγουστος 2022

Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Σεπτεμβρίου 2022

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα Εξεταστικής του Σεπτεμβρίου 2022. Οι φοιτητές καλούνται να ενημερωθούν για την ημέρα και ώρα εξέτασης των μαθημάτων που τους αφορούν. Επίσης καλούνται να ενημερώνονται για τυχόν έκτακτες αλλαγές που τυχόν προκύψουν στο πρόγραμμα, από την παρούσα σελίδα (αναγράφεται η τελευταία ημερομηνία τροποποίησης του προγράμματος).    ΠΡΟΣΟΧΗ:   …