Μήνας: Μάρτιος 2020

Προτάσεις του Τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης για τη νέα Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ 2021-2027 στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Με αφορμή την έλευση της νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 2021-2027, το Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ιονίου Πανεπιστημίου, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τα μηνύματα των τοπικών κοινωνιών και τις ιδιαίτερες επιμέρους ανάγκες της νησιωτικής δυτικής Ελλάδας, αλλά και επιδεικνύοντας αίσθημα ευθύνης απέναντι στην ακαδημαϊκή κοινότητα, έκρινε ότι ήρθε η ώρα να αναλάβει…

Εξέταση/Παράταση Πτυχιακών Εργασιών Εαρ. Εξαμήνου 2019-20

Αιτήσεις για : • εξέταση πτυχιακής εργασίας• παράταση χρόνου εκπόνησης πτυχιακής εργασίας το εαρινό εξάμηνο 2019-2020, κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι και τη Δευτέρα 16/03/2020. Κατά την υποβολή πτυχιακής εργασίας προς εξέταση να κατατίθεται μαζί με την αίτηση για παράδοση πτυχιακής εργασίας και η εισηγητική έκθεση του επιβλέποντα εκπαιδευτικού. Οι…

Ανακοίνωση κου Αρτίκη για αναβολή και αναπλήρωση μαθημάτων.

Τα μαθήματα:– Σχεδιασμός και Διαχείριση Τουριστικών Προορισμών – Τρίτη 3/3/2020– Διαχείριση Κρίσεων στην Ξενοδοχειακή και Τουριστική Βιομηχανία – Τρίτη 3/3/2020– Οργάνωση και Λειτουργία Ταξιδιωτικής Βιομηχανίας Ι – Τετάρτη 4/3/2020δεν θα πραγματοποιηθούν, λόγω μετάβασης στο Τμήμα Τουρισμού στην Κέρκυρα. Οι αναπληρώσεις θα πραγματοποιηθούν:– Οργάνωση και Λειτουργία Ταξιδιωτικής Βιομηχανίας Ι – Τετάρτη…