Δείτε την Πράξη Προέδρου σχετικά με την Αντιστοίχιση προγραμμάτων σπουδών και επιλογή μαθημάτων για απόκτηση του πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών του Τμήματος Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου από αποφοίτους του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων  της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. Η παραπάνω Πράξη Προέδρου περιέχει πίνακες αντιστοίχισης μαθημάτων από… ...